Antiimperialistiske dikt

Framme på Per Kristian Canis bok

Debutanten på Flamme forlag, Per Kristian Cani (som bur i Oslo) har gjeve ut ei heil bok med reisedikt. Ferda går til Marokko og Vest-Sahara, altså til både noko velkjend og noko særs lite søkt av turistar. 

Det er mange bakgrunnar for den fyldige diktboka. Eit utgangspunkt for ferda gjennom Marokko og Vest-Sahara kan finnast i diktet under:

Hald fram å lesa Antiimperialistiske dikt