Personvernerklæring

Denne personvernerklæringa skildrar korleis HelgeRykkja.com handsamar personopplysningar.

Informasjonskapslar (cookies)

Når du bruker denne nettstaden, vil både vi, og tredjepartar samle inn og lagre informasjon gjennom informasjonskapslar (cookies) og/eller lokal nettlesarlagring. Teknologien blir brukt blant anna til å gjenkjenne din maskin og til å lagre innstillingar.

Informasjonskapselfunksjonen kan deaktiveras (og aktiveras) i dei fleste nettlesarar på brukaren si maskin gjennom eit menyval, slike som «innstillingar», «sikkerhet» eller liknande. Sjølv om funksjonen blir slått av, vil brukaren likevel kunne bruke nettstaden, men enkelte funksjonar vil ikkje fungere optimalt.

Google Analytics

Nettstaden nyttar analyseverktøyet Google Analytics for å lage ulike statistikkar om bruken av nettsidene for å betre og vidareutvikle nettstaden. Dette programmet bruker informasjonskapslar (cookies) som er tekstfiler som blir lagra på brukaren si datamaskin. Desse informasjonskapslane inneheld opplysningar om brukaren si IP-adresse. Informasjonen frå Googles Analytics blir lagra på Google sine servarar i USA, og er underlagt Google sine retningsliner for personvern.  

Når du publiserer innhald på nettstaden

Når du publiserer innhaldet på nettstaden, for eksempel skriv ei tilbakemelding til ein artikkel, vil vi lagre og publisere dette innhaldet. Innhaldet vil kunne vere offentleg tilgjengeleg for alle internettbrukarar så lenge innhaldet blir godkjent.

Når du publiserer innhald må du normalt registrere ein e-postadresse, og eit brukarnamn. E-postadressa di vil ikkje vere synleg for andre internettbrukarar. Vi samlar inn opplysningar i kommentarskjemaet, samt IP-adressa og opplysningar om nettlesaren, for å hindra “søppelkommentarar”.

Vi kan senda ein anonym tekststreng som blir laga av epostadressa di (kjent som ein hash) til Gravatar for å sjå om du bruker tenesta. Personvernreglane for Gravatar-tenesta finn du her: https://automattic.com/privacy/. Profilbiletet ditt blir vist offentleg i kommentaren din etter at kommentaren din er godkjend.

Du kan når som helst be om å få sletta all registrert personleg informasjon knytta til din registrerte brukar. Desse vil då bli sletta frå databaseservaren.