Velkommen

Eg er forfattar. Her finn du opplysningar om forfattarskapen min. Og du kan bl.a lese dikt av meg. Sidene er blitt ei frukt av avantgarden – .

Denne nettstaden rommar artiklar og notisar om nokså mange menneske sin poesi. Og dikta skal retteleg få ordet, dikta kan best siterast fullt ut – og ikkje avbrytast og deretter berre omtalast..

Nettstaden – som eg opna i 2004 – er eit bidrag til å fornye det trongare mediet frå dei nærmaste ti-åra før. Og nettstaden er også eit forsøk retta på ein kunnskapsbasert diktkanal, som ikkje er fullt så tatt på slump og så nisjeprega som nettstadar fort kunne blitt. I dei siste åra blir den overmåte store dikt-sjangren ofte neglisjert i media…

I poesien er alltid ei fortid og ei notid pluss ofte ei framtid nærverande. Dermed kan du setje deg ned eller stå stille.