Velkommen

Eg er forfattar. Poet og pensjonist. Her finn du opplysningar om forfattarskapen min. Og du kan lese dikt bl.a av meg og mange nye dikt av ulike aktive forfattarar. Nettsidene er blitt ei frukt av den internasjonale og norske avantgarden – . Om ein skal klargjere poenget med montasjen – . Eit tips til deg: Montasje er ikkje rot.

Denne nettstaden rommar både artiklar og notisar om nokså mange menneske sin valde poesi. Og dikta skal retteleg få ordet, dikta kan best siterast fullt ut – og ikkje avbrytast og deretter berre omtalast.. Vi er da ikkje noko forvirra institutt her.

Nettstaden – som eg opna i 2004 – var eit bidrag til å fornye det trongare mediet frå dei nærmaste ti-åra før. Og nettstaden er også eit forsøk retta mot ein kunnskapsbasert diktkanal, som ikkje er fullt så tatt på slump og så nisjeprega som nettstader fort kunne blitt. I mange av dei seinare åra blir den store dikt-sjangren ofte neglisjert i media… Eg svarer med min måte på det – ved å fornye og halde fram med nettstaden.

I poesien er ei fortid og ei notid nærverande. Dermed kan du setje deg ned eller stå stille.


  • Thea Trøen Bjertnes