Forfattar – presentasjon

Velkommen til presentasjon: poeten og forfattarskapen.

Eg serverer presentasjon stykkevis i porsjonerte delar, dei er nummererte, slik at du kan bla ved hjelp av talrekka over fotoet, og delane kjem elles kronologisk (og er til dels daterte). Her er da delane, overskriftene:

 1. (her du står)
 2. Første oversikt. Noko om gjort og skjedd.
 3. Ein humanist som avantgardistisk poet?
 4. Tida går sin gang, og alt kjem til alt.
 5. 1968: «brotet med institusjonen».
 6. Det sjølvbiografiske i dikt, ein tilkjempa avstand?
 7. Med «lånte identitetar» tilført diktet.
 8. Ein snei situasjon: Etter BOK og Poesi…
 9. Ei poetisk lenke vidare til Draken…
 10. Draken… Separasjon av metriske vers og frie vers?
 11. Geografi – og konsulentar…
 12. Dei som eg møtte frå tidleg av…
 13. Død eller liv…
 14. Å tematisere det konkrete…
 15. Poetisk historieskriving om 1968…
 16. Forsking til temaet norsk avantgarde…