Bøker

Sølvbåt og stjernevind

Stor barnediktbok med 16 inviterte forfattarar.  Mangschou, 2011

Norsk avantgarde

er forsking, via nettverk. Der eg er deltakar.  Novus forlag, 2011

Slutningar til knes

Dikt, Aschehoug, 2004

Eit hus mellom andre

Dikt, Aschehoug, 2003

Eit kjærleikstema

Dikt, Aschehoug, 1998

Bok (ny utgjeving)

Dikt, Aschehoug, 1997

Filosofi, sa du. Ein syklus

Dikt, Aschehoug, 1994 

Formalisten

Prosa, Arbeidern, 1984

Blokka ungeberget

Barnebok, Oktober, 1983

Draken i solbærbuskane

Dikt, Oktober, 1982

Kommune

Dikt, Oktober, 1979

Poesi

Dikt, Pax Forlag, 1968

BOK

Dikt, Kommet, 1966