Poesi og termer?

Rzadkowska med notidsskildring

Joanna Rzadkowska, som er psykologistudent og omsetjar, tok ut si debut-bok. Inngangen til boka – med tittelen Gjentagelsestvang (som minner om eit psykologisk omgrep) – er slik (her siterer eg heile sida):

Hald fram å lesa Poesi og termer?