Sanserik nordnorsk bok

I ei bok gjeve ut av Nordnorsk forfattarlag startar Kine Hellebust sine frodige og sanserike diktliner “RYTMISK STILLEBEN –  Ode til tørrfesken”, på tre sider, slik:

Fesk ved fesk, fesk ved fesk,
heng og heng og heng
på hjell, heng fesk ved fesk, så tørr så tørr
heng fesk ved fesk, på hjell ved hjell...


Førr tørrfesk e ikkje den fesken som svøm,
den her han e open i buken
Open i buken med smak som ein drøm
Smak som ein drøm i buken


(...)
Hald fram å lesa Sanserik nordnorsk bok