Naturvitskap i dikt

Wardenær. Foto: Aschehoug Agency

Higgsboson: Eit Higgsboson er ein elementærpartikkel – . Torild Wardenær gjer det sjeldne å ta ny naturvitskapleg oppdaging inn i dikta sine. Så også i boka av året: Mens Higgsbosonet gnager

Korleis bruker så Torild Wardenær naturvitskaplege tankar til den nye boka? Her er ei prøve. Dette er titteldiktet i Mens Higgsbosonet gnager:

Hald fram å lesa Naturvitskap i dikt