Spørsmål frå redaksjonen til ein avantgardist

Avisfoto frå KV
  • [Om denne publiserte artikkelen: Frå starten av var teksten eit tinga innlegg som eg heldt på seminar om norsk avantgarde; eg svarte på spørsmålet frå Per Bäckstrøm om kvar eg fekk impulsar frå til diktboka mi BOK (1966). Innlegget mitt blei deretter trykt i det omfattande verket Norsk avantgarde, på Novus 2011. Verket er redigert av Per Bäckström og Bodil Børset. På nettstaden bruker eg det meste frå innlegget i Norsk avantgarde. HR]
Hald fram å lesa Spørsmål frå redaksjonen til ein avantgardist

Sjølvaste avantgardisten

Slik: Person med største estetiske ambisjonar møter dei største sosiale jordskjelva. Den russiske futuristen Vladimir Majakovskij i 1917 – han gjev ut det lange diktet Mennesket, altså før revolusjonen. Diktet er omsett til norsk av Audun J. Mørch og kjem i bok saman med langdiktet Om dette. No, i vår. Og diktet Mennesket har fått denne opptakten eller trommevirvelen:

Verdensprelatens, syndsforlaterens i solens håndflate hviler på mitt hode.
Denne frommeste blant klostermunker, nattens ornat hviler på mine skuldre.
Jeg kysser disse tusen sider: mine kjærlighetsdagers evangelium.


Med klingende smerter ber jeg om tilgivelse for min kjærlighet,
i min sjel
venter jeg
en annen prosesjon.
Jord, jeg hører dine ord:
"La din tjener fare i fred!"
I nattens ark, er jeg den nye Noah,
jeg venter i
kledt i en kjortelflom
kommer de i denne stund,
for å hente meg
og jordknuten kløver de
med stridsøkser av himmelrøde.
Den kommer!
Nå er den her
Den har foldet seg ut
og det er stråler overalt!
De skraper på døren.
En skrøpelig sang av dørhengsler
og stille toger de grå hverdaene inn
med sin skjellhud av travelhet og ståk.


Solen på ny.
Den kaller på flammende hærførere.
Himmelrødens trommehvilvler slår,
Og dit vil dere fare,
Bortenfor klodens møkk.
Sol!
Hva,
vil du glemme
din egen herold, bare?