Sølvbåt og stjernevind

 
Stien

Den grøne stien
med opp og ned
dei grøne trea med bort og fram
og ingen elg
men frosk og fugl
 
Den bratte lia
med kvistar opp og ned
den rare dagen med frosk og fugl
og brun liten frosk
men ingen bjørn
 
Stien II 
(2015)
 

Vi skulle bade,
men dyra ved stien møtte vi.
Den tynne lange ormen
gapte over padda,
så padda forsvann inn
i gapet på ormen
og tok symjetak
i munnen på ormen.
Denne måtte gje opp
å ete den store padda.
Etterpå bada vi
og sumde ut til eit skjer