Slutningar til knes

Dikt
Utgitt av Aschehoug, 2004


Diktsamlinga kom ut i august. Dette er ei forholdsvis stor samling, på over hundre sider. Og over åtti, nesten nitti, dikt, dobbel diktsamling… Prisen er 248 kroner. Bokomtalen av «Slutningar til knes» vil bli oppdatert.

Boka er hittil meldt av Eivind Blikstad i Varden og på poeten.no av Sjur Andersen og i Adressa av Fartein Horgar. Alle tre var positive og gledeleg deskriptive.

Det som er annleis ved t.d diktet «frå ein benk» (s 14), dersom du vil jamføre med Wildenveys «Eventyr til Ellen» (begge dikta tar opp liv og død), så inneheld diktet mitt eit gruppeportrett… Wildenveys ulike dikt inneheld oftast ein person eller to personar; eit døme på dette er Wildenveys «Anekdote» med opninga «En snekker og nok en snekker/ satt på stillaset og spaset.». Når så eg lagar diktet «eventyr» i «Slutningar til knes»(s 63), byr dette relativt korte, knappe diktet mitt på fleire sjangerteikn frå folkeeventyra og tillagt ein meir moderne gruppesituasjon. Diktet (på s 60) «Fire portrett», som presenterer fire portrett raskt etter tur, er til saman på korte åtte vers-liner…

Dette trekket ved diktsamlinga mi gjorde eg til eit poeng på lanseringa i Kragerø 8/9. Og eg nemnde at «svaner rundt oss» (s 27), som dreier seg om å lokke fram ei god rørsle, er eit gruppeportrett; sjølv om vi, her i dette diktet, snakkar om levande vesen som sniglen, svanen, auren, mus (og om rykket i fotball)… La dette vere ein tenkjeleg inngang (til kva som er spesielt). Eller sagt på ein annan måte: Eg låner trekk, og forsyner poesien, frå sjangrar som noveller, film og eventyr og teater, det vil seie gruppeportrett, gruppe-situasjonar, saman med små biografiar… Noko liknande gjorde vi fleire poetar i 1960-åra, i fleire land, ikkje minst gjorde Jan Erik Vold i «Mor Godhjertas glade versjon», eksempelvis i det jazzige «Funny», som er demonstrativt biografisk og har eit krystallklårt gruppeportrett. Men andre poetar følgde ikkje opp, eller kva det var som skjedde da… Og slikt som biografisk og gruppeportrett forsvann mykje godt frå sjangeren lyrikk – og let att bare restar og spor… Dessverre, vil eg seie, og eg prøver å gjere noko med det.

Her kjem du inn på forlaget sin nettbokhandel .

Ps 15. februar 2006: Situasjonen i norsk lyrikk når det gjeld sjølvbiografisk, tilsynelatande sjølvbiografisk, stoff, er blitt ein heilt annan etter poesiåret 2005.

Utdrag frå boka

 
beibien som flara og lo

Are you going away with no words of farewell? Will there be not a trace left behind, song eg medan beibien flara og lo, kunne ikkje seie eit ord, men lydar var fascinerande. Flira av faren. Sprakk opp i latter, heiv smukken opp i lufta og la seg på tvers i senga med beina opp i veret, og ikkje under dyna. Ein slags livskunstnar? Gjennomskoda faren som skulle ut av rommet når ho sov, for han skulle på pub med kona og to andre og la berre barnevakta vere igjen. Ungen lo av ordet ´Hasan´ sagt med trykk, og ho lo enda meir av ´Hasan, Beograd´. Ho lo i trappa når ein tredjemann kom etter og under henne, ho lo av nokre andletsgrimasar og av hovud som kom til syne bak høge lene-stolar. Ungar no for tida er så glade. 
 
Ho låg på golvet og jobba som ein helt. Var som eit børseskot borte hos onkelen som låg på stovegolvet, undersøkte beltet hans, kult belte, forsira spenne. Når han reiste seg og forsvann ned trappa, svirra ho 180 gradar rundt seg sjølv for å sjå alt han gjorde. Ungar no for tida er så interesserte.     
 
Smukk-ekvilibristen
 

 
 til ein familie på fleire watt

 Tida er det einaste vi har. F.eks juli januar. Fortid framtid - og alt 
 som skjer. Lykke planar - og håret vi grer
 
 Rikdomen får vi i alskens tid. Ein del vil komme - og noko er 
 forbi. Til saman blir det vel nokså sart. Noko har vi fått, mens
 noko er blitt spart. Tida er det vi har
 
 Tida er det einaste vi har, f.eks juli januar. Framtid fortid og alt
 som sprer. Voner og planar - og skogen vi ser 
  

  
 essay for inngifta
 
 Familiar var mektige i Inn-Trøndelag. Eg syntest familiane var
 daude og destruktive. Det er de inngifta som er gullet i familien
 og får lyset til
 
 Foreldre og barn er rosverdige alltid. Vi elska kvarandre på den
 måten foreldre og barn kan. Eg vil synge for alle oss inngifta,
 som bringer lys i ei slekt. Vi inngifta er gull verdt

 
 storebror for eigen far

 Far min hadde ei dotter som trong han
 Det var synd på far min
 Han hadde ingen son som trong ham

 Eg blei døypt med gudmors namn
 Far min kalte meg likevel Teodor
 Det var namnet til storebror hans

 Mor mi kledde seg av for meg
 fordi ho trong ein far
 Far min klaga ikkje over kona si

 Det hende at han trekte på skuldra
 Kven var eg, når alt kom til alt
 

 
å trakte etter vennskap

Meryl Streep fridde til meg. Eg svarte: "Vil gjerne vere vennen din,    kan det halde for deg?" Og kanskje forklåre det meir?
 
dessutan ho som spelte Erin Brockovich. Det same med dei andre talentfulle stjernene som prøvde seg på meg - og stod der. også Nicole Kidman tenkte på det faktisk, dei må berre fri, men vennskap byr eg.
 

 
 frakkelaus som få

 frakkelaus som få
 fri som en frosk
 fedreskapet
 og finstemt
 under open himmel
 under skya himmel
 i ei kløft
 Det endrar seg for deg og samtidig for meg
 

 
 øve med hender

 Øvde hender
 rer senger
 vatnar roser
 vaskar maling
 Og hender
 rer senger, senger
 skjer opp salaten
 finn fram all maten
 
 Det er øving, tangentar
 stemmeband
 og svalene og respekt
 Det er så god respekt
 øve med hender
 re senger, senger
 vatne roser
 og spyle maling
 

(Da Dag og Tid for eit par nummer sidan saksa dette diktet på baksida si, tenkte eg: Har Dag og Tid sett noko som eg ikkje har sett? Det eg ser, er trekket med at dette diktet, slik som andre dikt i samlinga, følgjer med på eit livsløp eller fleire, det vi kallar biografisk – i ei, delvis, humoristisk form.)

 
 Reduser ikkje måsane sitt overslag

 Alt skal ikkje-reduserast har vi lært
 Måsemarken flyg Hovudbyen

 Eg legg merke til
 barndomen min i ein annan by
 noko eg kan gle meg over

 Det vanlege livet skal levast også
 Når eg ser attende på livet mitt fleire fasar
 tenkjer eg at det var nødvendig å leve

 Men ein treng neppe sjå seg attende
 dersom det ikkje er moro

 Måsemarken flyg Hovudbyen
 og legg reiret reiret sitt i blomekassa til barnehagen
 

 
 ikkje så vanskeleg

 og eg funderte på det
 å elske var ikkje så vanskeleg,
 barnet er aldri så heilt
 borte frå leiken, heller ikkje
 her ved storhavet
 Spørsmålet var, spørsmålet var
 kva eg kunne brukast til
 Og svaret var forbausande langt
 etter kvart som all tida gjekk
 håret i panna di stod i krøll
 fordi du var varm
 

 
 fire portrett

 Kameraten min var ein hund etter kvinnfolk
 og heldt seg snart til den same dama

 Mor mi var ein lesehest heime
 men hadde energiske steg 

 Gudmor var lett som ei fjør
 og drakk berre halve koppar

 Solveig som reiste ikring, elska
 berre ein. Og var det latskap?
 

 
 frå ein benk

 Også du tenkjer
 Du tenkjer heile tida
 Folk tenkjer heile tida på om dei er
 eller på det lange uoversiktlege livet
 Eg spør dei eldre damene om dei sit og tenkjer på
 livet, og det stadfestar dei, åjada
 Ein mann på åtti seier at han ikkje forstår
 Han tenkjer heile tida
 Og dei roper frå ein benk at det gjer dei
 

 
 spørjeskjematisk

 Gje meg eit skjema
 før sola går ned
 O fli meg. Så eg kan få fred, få fred
 I dag må eg vite at alt er tatt med.
 Eit skjema frå gårsdagen
 det blir passÈ
 Skjema, o skjema! Gje meg det no
 Fli meg utgåva til bruk
 Eg lengtar mot slutten
 og snart er eg blå
 Fli meg. Så legg eg det ved

 Å, gjer meg ei beine
 før dagen går med
 Berre gjer meg. Så eg kan få ro av det
 Ei beine frå gårsdagen
 det blir trofÈ
 Bikkja villa vori så lett å be
 Beine, åh beine! Gjer meg det da
 Gjer meg ei beine eg ser
 Eg lengtar mot glede
 Vi her er så få
 Trøyst meg, så byrjar eg le
 

 
to gode sjansar

Kvar skulle dei bu, i Oslo eller på Filippinene? Dei kunne prøve begge  delar. Korleis møttest dei? Han møtte henne først i Oslo, litt opp i åra var han allereie da
 
Dette hadde han ikkje alltid opplevd - å velje mellom to gode sjansar. I Oslo hadde dei jobb og ville overleve, på Filippinene hadde dei pengar og ville overleve
 
Han møtte henne først i Oslo, litt opp i åra var han. Dei valde Oslo på grunn av jobb, også ho ville helst Norge, der ho hadde jobba ved ambassaden før barnefødselen
 

 
 liker seg godt på festar

 Den frodige eldre Arnstein koker ei fiskesuppe,
 pratar om alle saker - og tar seg av sine gjester
 Han tar seg av dei som bankar på døra her i Bukta
 Den frodige eldre Arnstein liker seg godt på festar
 lener seg på sine armar, setter fram søte kaker
 

 
 kva Stølefjorden gjer

 Stølefjorden legg armane sine kring deg

 Stølefjorden legg armane sine kring Luton

 Stølefjorden legg seg neppe til ein vits

 Stølefjorden legg beina sine på bordet

 Stølefjorden legg beina sine på oss

 Stølefjorden legg seg berre etter Ruth

 Så har vi det gåande med Ruth. Og det kan vere like bra
 

Eg tok del i eit arrangement 23/1 til støtte for flodbølgjeofra, og eg las frå Slutningar til knes. Da blei eg medviten om det følgjande:


Når du skriv dikt, endrar orda seg, og dei endrar seg medan du skriv vidare. Og når du skriv dikt, kan du ikkje vite kva som skjer i framtida; men det som er skrivi, det endrar seg og opnar seg på ein annan måte, etterpå, seinare, på merkeleg vis. Dette galt dikta som eg las frå utdraga ovafor, nemleg: frakke-laus som få, alt Stølefjorden gjer, og spørreskjematisk. Og det galt også: No er det svingande fot (s 29), både du og eg i daggryet (s 55), svarbrev (s 67). Flodbølgja og verda kasta seg inn i og dreiv inn i dikta som eg hadde skrivi eit år tidlegare. Dette har eg jo ikkje noko imot heller, men ser at slik er det.


 
 Trondenes +

 reformasjonen nord
 Trondenes steinkyrkje blei
 ribba, men er likevel rik
 Kva vil du ha
 mellom herren og  deg

 Kunne du stå naken og stille
 og ikkje saman med nokon
 framføre den nære gudemakta

 Skulle iallfall røysta i hallen
 frå Herren seie deg til
 utan rådslagning

 Da han kviskra inn i hjartet ditt,
 var du aleine i huset, eller
 stod du høgt på Setertinden
 eller bøygd i ein tett skog

 Trondenes står fast,
 peikar i nord
 og spør kva du vil ta
 med deg gjennom landet
 tyskarkanonen igjen tilbake -
 liksom eit slott

 Natta kan vere full av tåke

 Dagen kan vere klår sikt, dagen kan klårne. Natta kan vere full
 av tåke som varer langt ut på neste dag. Slik kom niande april,
 men da glei tåka vekk for fort. Nazistane var avhengige av å
 komme heller overraskande. Natur og våpen. Det var på nippen.
 Alle slags planar og rykte svirra i lufta. Holmane låg innhylla i 
 tåke, skipsleia utanfor Jomfruland kunne ikkje eingong anast frå
 land, på den tida køyrde dei med hest i fjæra. Dagen kan vere klår 
 sikt, dagen kan klårne. Natta kan vere full av tåke som varer ut
 på neste dag, slik som nesten på niande april for Oscarsborg

 den som får deg

 Det vil alltid vere ei kvinne
 for ein mann - i filmen
 Det vil vere ein mann for ein mann
 Han rørte henne slik han hadde
 lyst til å røre henne - i filmen
 Han kjende henne slik han hadde
 lyst til å møte henne
 Ho som hadde fem barn, sa jo alt han ønskte
 å høre
 Heldig den som får deg

 Det vil alltid vere ei kvinne. Vil det
 derfor vere noko for ei kvinne? Ikkje tull no
 Vil det vere syttito jomfruer i himmelen i filmen