Forfattar – presentasjon

Forsking til temaet norsk avantgarde

Ei sjølvbiografisk skisse om estetikken i avantgarden laga eg. Det var ut frå situasjonen min ved debuten. I samband med nordiske studiar av avantgarden i Norden så har eg skrive om kva eg blei inspirert av estetisk i tida før eg debuterte med BOK. Og dette er altså lagt ute på nettet som artikkel. Opphavleg var dette eit tinga bidrag til den norske store antologien som kom nett no i haust: Norsk avantgarde, på Novus forlag.

Januar 2014:

Og her er enda fleire opplysningar om kva eg sysla med og oppfatta som liten gut – og i oppveksten seinare. Som ein del av presentasjonen. På lengre sikt kanskje.