Filosofi, sa du. Ein syklus

Du drep ikkje polsdans og kastar han i massegraver.

Ein skulle øydelegge alt for folket. Det kunne ikkje ha noenting att. Opson ville beskytte, verne, danse.

Du er ein dans. Det er ikkje menneskelig det. Snart vil dansen bli språk. Språket vil ta ti år.