BOK

For Åsmund Sveen. Dikter. Død.

Du har sveket meg. Stranda lyser. Jeg er i fremmede land. Dronningen, min mor, har rodd hjelpeløst ut til revet. Kjærligheten varer, men ønsket om å møte deg lyser i hvert hushjørnet.