BOK

Merkelige stykker av fred. Oppleve det som ikke
telles i telleapparater, som gir mer styrke enn styrken
av én fjær.Dikta mine gjorde det bra hos den danske forfattaren og kritikaren Poul Borum. Og han var ikkje aleine i Danmark om å merke seg BOK. Eg har tenkt på at det hadde noko med temperaturen i dikta å gjere for Borum og at språktonen i BOK ikkje var så ulikt dansk for somme andre danske lesarar. Eg veit ikkje nøyaktig kva som gjorde utslaget. Nettopp diktet ovafor brukte Borum som motto (altså før tittelsida) i si eiga samling «Lynets skønhed» 1969.