Til hovedsiden
  Heim
Velkommen til Helge Rykkjas forfattarsider.

Her finn du opplysningar om forfattarskapen min. Og du kan bl.a lese dikt av meg. Sidene er ei frukt av avantgarden.   

Mi debutbok: BOK


Denne nettstaden rommar artiklar og notisar om nokså mange menneske sin poesi, via «Nytt» og «Artiklar». Og dikta skal retteleg få ordet, dikta kan siterast fullt ut og ikkje avbrytast og deretter berre omtalast..

Nettstaden, som eg opna i 2004, er eit bidrag til å fornye det trongare mediet frå dei nærmaste ti-åra før, og nettstaden er også eit forsøk retta på ein kunnskapsbasert diktkanal, som ikkje er fullt så tatt på slump og så nisjeprega som nettstadar fort kunne blitt. I dei siste åra blir den etter måten store dikt-sjangren ofte neglisjert i media.

I poesien for meg er alltid ei fortid og ei notid og ei framtid nærverande. Dermed kan du setje deg ned.


_________
Ps 23/11-10: Nettstaden har altså omtalt ein god del bøker dei seinare åra, men eg tar likevel ikkje imot bøker i handa direkte frå forlag, men bruker kanal gjennom folkebibliotek og er så smått uavhengig av påtrykk.

Eit par år seinare - dvs 25/10-2013 - har eg meir klårt definert
dette uavhengige som det å vere kopla frå lanseringsystemet til forlaga.
bjørka til Dahl
og 52 kameratslege
oppmodingar
bjørka til dahl
Les dikt frå boka

Nytt

Aktuell fredspris
Bra fredsprisar. Verkeleg bra når det er ein krig ... Les nytt
Asieh Amini
Asieh Amini, poet, journalist, and activist, was b... Les nytt
Sett frå innsida
Les artikkel