Norsk på norsk

«Norsk på norsk» er eit musikalsk radioprogram på søndagar, plassert ca etter ein god spasertur og slik at programposten passar til middagslaging… Litt av det nye får ein greie på medan ein koker. Musikk? Ja, men det er først og fremst teksten som er norsk. Musikken kan til dømes vere rockete, slik som den humoristiske «Riksveg 33» på Eldar Vågans nye soloplate. Vi får nok smake på denne ein del gonger etter kvart.

Hald fram å lesa Norsk på norsk