Tilhøve til publikum

dansk forfattar
Lars Skinnebach
foto: Gyldendal/presse

Jahn Thon har forska på moderne litteratur sine ulike fasar. I den klassiske boka tidsskriftets forståelsesformer (1995) er Thon inne på at fasen i litteraturtidsskriftet Profil den siste delen av 1967 med 1968/69 prøvde å utvikle kollektiv handling for eit prinsippielt nytt kunstnarleg tilhøve til publikum. Dette kjem føre meg når eg høyrer om følgjande arrangement på Deichmanske bibliotek under, som er del av ein serie arrangement. Her dreier det seg om noko så sjeldan i diktsamanheng som livsførsel (og dette har eg planka frå Forlaget Attåt):

Forlaget Attåt og Deichmanske bibliotek, Grünerløkka inviterer til
Folkebiblioteket #3

Onsdag 4. mai kl. 19.00 
Lars Skinnebach: opplesning, foredrag og samtale

* I Lars Skinnebachs nyeste prosjekt, Øvelser og rituelle tekster (After Hand 2011), forsøker han å bruke poesien og boka helt instrumentelt i politisk øyemed. Det får konsekvenser for både teksten, opplesningen og distribusjonen, blant annet må kjøperen undertegne en kontrakt om egen livsførsel de neste dagene.

“Jeg stiller mig selv spørgsmålet, hvad kunsten skal stille op, hvis verden nærmer sig en altomfattende katastrofe. Jeg opererer med et handlefelt på 5-10 år hvor det er nødvendigt at ændre adfærd radikalt i forhold til udledning af drivhusgasser, hvis ikke vi skal sætte de irreversible processer igang som vil medføre verdensomspændende katastrofer og muligvis fjerne betingelsen for liv på jorden. Indtil videre har spørgsmålet medført et helt nyt kunstsyn (for mig) som tager udgangspunkt i rituelle og shamanistiske udtryksformer.”

Lars Skinnebach (jfr Information og Wikipedia) er forfatter og musiker, bosatt på Fanø i Danmark. Han debuterte i 2000, og blant hans senere utgivelser er Enhver betydning er også en mislyd (Gyldendal 2009) og Kapitaland (2010), som kom i den nordiske serien [NOORD]; det var et samarbeid mellom danske Fingerprint, svenske OEI Editör og norske Gasspedal.

For dokumentasjon av Folkebiblioteket #1 og #2, se www.folkebiblioteket.com .
Gratis inngang. På grunn av skjenkereglene kreves påmelding per epost til cathrine.stroem@gmail.com
Velkommen!

Vi har lese i aviser at Paal Bjelke Andersen har kritisert tilhøve ved Litteraturhuset i Oslo og ønska å prøve andre kanalar til publikum. For min del har eg omtalt ei diktbok han gav ut på Flamme ForlagDugnad. Vi hugsar at forlaget han starta, Attåt, trykte (til Tidsskriftdagen 2008) oppatt i Profils nummer 3/4 1969, «De døde for friheten». Vigd samferdsel – .

Vidare opplyser Paal Bjelke Andersen, som kurator for arrangementa i Deichmanske på Grünerløkka:

I forbindelse med Folkebiblioteket # 2 ble det utgitt et blad i 200 eks. som er tilgjengelig på arrangementene, samt på bokhandlene Tronsmo og Audiatur. Ta kontakt for presseeksemplar.
Folkebiblioteket er en serie foredrag, opplesninger, bokproduksjon og samtaler som i løpet av de neste to årene vil forsøke å politisere den norske og nordiske poesidiskusjonen.

Folkebiblioteket finner sted på Deichmanske bibliotek på Grünerløkka hver første onsdag i måneden og er et samarbeid mellom Forlaget Attåt og biblioteket.

_____________________________
Spørsmål om Folkebiblioteket rettes til:
Paal Bjelke Andersen, mobil: 99 34 52 86 – epost: paalbjelke@gmail.com

Cathrine Strøm, arr.ansvarlig Deichmanske bibliotek, Grünerløkka
Telefon: 22 35 65 83 – epost: cathrine.strom@kul.oslo.kommune.no

Kenneth K. Langås, avd.leder Deichmanske bibliotek, Grünerløkka
Telefon: 22 71 55 59 – epost: kenneth.korstad@kul.oslo.kommune.no