Å formidle poesi

Alt, også dikt, kan søkjast etter ved hjelp av få ord på nettet, eit enkeltdikt kan slik bli tatt fram ved festleg høve. Somme dikt blir brukte og heidra om og om igjen. Og dei blir heller aldri utslitne, ser det ut til for meg. Poeten Emil Boyson har skrive eitt av dei uslitelege små – . Han utgav dette diktet om vatn og kjærleik eit stykke ut i livet. Eg vil nok også påstå at han er heldig med tittelen han valde:

Hald fram å lesa Å formidle poesi