Mindre sykling før snøen?

“Syklar til jobb” er tittelen. 
Foto: Morgenbladet

Det går mot den mørke tida. Vi sat og diskuterte, eit par kompisar og eg. For ein gongs skyld (mellom oss) var emnet dikt, eit emne som eg no har følgd i mange tiår, medan dei andre to, etter kvart i livet, har konsentrert seg meir om romanfronten. Så kom vi, på grunn av meg, inn på sykkeldikt  generelt, eit tema som eg også har skrive om fleire gonger. Da synte det seg at denne oversikta mi over produserte sykkeldikt var langt dårlegare enn det eg trudde sjølv. For iallfall finst kjende utanlandske klassikarar enno i omløp godt syklande (når vi tyr til nettet): Jamfør franske Yves Montand på Youtube La bicyclette … Sykkeldikta er faktisk fleire enn eg trudde.

Hald fram å lesa Mindre sykling før snøen?