Sølvbåt og stjernevind

 
Båten gyngar med oss om bord

Båten gyngar med oss om bord.
 
Flyet svingar i himmelen.
 
Eg er liten som bilen min
og får det fint når du kjem inn.