Poesi

Da jeg så meg i speilet og så at jeg hadde rødt
hår og så hvor høy min far var og skjønte at jeg
kanskje kom til å bli høy, det ene med det andre, og
da jeg hørte det etternavnet som mine foreldre hadde
gitt meg, bestemte jeg meg til  bli forfatter. Det
ble min tur, jeg grep sjansen.