Poesi

Jeg har jo frihet. Det er typisk for meg.


Pluss eit Poesi-dikt til (fordi eg var i US i juli, ny røynsle, mykje positivt å seie om amerikanarane, men eg blei likevel påmint diktet frå Poesi om indianarane):

Uten indianere går det ikke.

På engelsk (Dagrun Bennetts omsetjing):

Without Indians it will never work