Poesi

Jeg skynder meg å løse knuten på skoremma
for ikke å glemme det før jeg legger meg
Det kunne jo hende at tida ble knapp
en gang midt på natta
eller om morgenen
Hvis lykkens time har slått, ville jeg ikke
bruke tid på å løse en knute
men være klar til å hengi meg til
lykkerusen sammen med de andre

Det er ikke det at lykkens stund er kommet
nær. Men den kan komme når som helst

Det er vanskelig kanskje umulig å kunne si
at lykkens stund vil komme nå

Det gjelder å være forberedt
Jeg tror at jeg skulle greie å våkne raskt
ikke bæres ut. Jeg vil gå selv
blant de første
som kommer ut og opplever lykken sammen