Korleis kan dei eldre bøkene skaffast…

(utanom bibliotek)

Dei tre tidlege diktbøkene Poesi og Kommune og Draken i solbærbuskane – dei kan, forutan i bibliotek, berre søkast i antikvariat

Postsalet skjer via tinging på: helge.rykkja@kebas.no
PORTO blir 20 kr for inntil 3 bøker; porto blir 55 for fire til åtte bøker. Rabatt for meir enn ei bok er 10 kr pr bok. (I alle høve blir dette kjøpet billegare enn kjøp via antikvariat.)

Dikt i samling som ebok?

Kjøp hos Aschehoug si nettbutikk

Inneheld følgjande samlingar av : Filosofi, sa du. Ein syklus (1994), Eit kjærleikstema (1998), Eit hus mellom andre (2003), Slutningar til knes (2004) og bjørka til Dahl (2006).