Kommune

Skolefri

Skolefri.
Trekker frå gardinene.
Det er sein desembermorgon
med grå-luft og snøklattar.
Eg hører lastebilane lesse og losse
på verkstaden ovanfor.
Eg passar veslesøster mens mor
er på fabrikken.

“It’s for you.”
“I love you.”
“My love is real.”
(Eg har ingen lekser;
så eg tenker.)