Kommune

Eventyret

Det bur ei lita ugle høgt oppe
i eit tre.
Så sitter ho der ikkje; da er ho
ramla ned. Nei:
I fjørdrakt har ho flogi, langt over
berget bratt.
Ho vil så gjerne sjå det som ørna
har fortalt.