Formalisten

Personane er lause

Ingen person hører til berre ein klasse. Personane vinglar frå klasse til klasse. Også store Person. Sjelene søker fleire grupper. Livet er langt.

Personane er lause. Personane veks. Det er gruppene som hører til klassane. Gruppene har sin eigen plass. Dei kan vere steinharde. Formalisten blei undren. Gruppene ser på deg. Og klassane er støpt fast i betongen.