Filosofi, sa du. Ein syklus

Dei pusta og pesa. Du kunne skrive: Imellom tilstandane av blasfemi og tru er det berre ein pust. Til rika av tvil og overtyding er også berre ein pust.
Kjende eg pusten?

Greit det – du er ein gud. Allting er liding, seier du.
Kan hende det.
Men alt er glede også. Perlande, trillande latter. Vi skal døy snart, om ikkje lenge, men vi skal sannelig også leve. Alt er varme og hender. Og eit under.
Kan alt vere liding?

Veit dei kva ho kallar seg. Noen er nøydd til å kalle eg ein person. Og vel ingen nemner seg noe slikt i våre dagar. Du blir nesten som muslim.