Eit kjærleikstema

V.  Rotasjonen

Den ene dyna strekker til
To puter trengs. Det er så enkelt
Nå har jeg som roterer som ei grillpølse,
fått Ën å rulle sammen med nattlig

Et menneske strekker seg langt og lenge,
så er det bare fullt over alt
Men den ene dyna strekker til nattlig
for rotasjonen vår. To hodeputer
trengs for to mennesker sammen i søvnen