Eit kjærleikstema

Geografisk spørsmål +

Eg ser ein svartflekt bjørkelegg
ved tåkete isa sjø
Bøyg på stammen ved rabben
Ein legg i strømpe,
tolmodig ventande
ute på brunt vinterlyng
før peisen er tent og omnen brent?
Eller som eit stort steg
med det andre beinet åtte meter bak
Kor har eg tenkt meg?Kven treng trøyst?

Også vi treng trøyst, 
vi som vann - -
Særleg vi treng støtte,
vi som - dansa.
Kampen var så herlig.
Festen som forsvann,
forsvann - som vi nådde fram.