Eit kjærleikstema

 
I ei trapp

Lykkelig, det var noe anna, midt
oppe i ei trapp, ved ei vaskemaskin,
mellom to opptredenar, ofte oppover ei trapp
til ein jobb, når alle turistane er vekke
frå gatene, og du tenker at noe nærmare 
det trasige alminnelege livet kjem du jo ikkje
Kan du forklåre eit fenomen,
det er stein som nett nedover
når du styrer med noe anna i livet
mange år seinare, ein stygging slepper taket,
lykka kjem alltid så brått og ubudd,
men sjølsagt er sekundet fortent, kvart sekund,
den svarte sjukdomen sin vedunderlige drage
Når fruktene først fall, sto eg med vondt i magen
Så mange kloke gutar, milde som sommarvinden,
og nå fins dei tenkande endelig
mellom dei unge ulenkelige stavane,
det er ein utsvevande trong eg har, englehagen