Eit hus mellom andre

 
Syttiåringen sit over PC-en

Han sit over PC-en syttiåringen. Han felte inn 
skjermen sin i eit møbel 
Fleire kurs tok han, og 
muskeltrening tydde han til heile tida 
Kamp med byråkratar tok han på strak arm, 
han har jo ikkje anna å ta seg til 
I blokka treng dei eldre nokon 
Nær nabo midt i byen, ville vi kalle han, 
nabo for Jimmys gamle Junior hankatt 
Eingong, det skjedde femti år tidlegare, 
kriga han som innvandra ung vernepliktig 
for amerikanarane i Korea