Eit hus mellom andre

 
"Sovebjørn"

(Til minne.)
 

Kven var det? Jo,
det var Sovebjørn,
kalla slik av års gylne trøkk.
Kameraet tatt laust på høgre skuldra
Slutta å bomme meg for 
kroner, ville snakke for å støtte meg,
om han kunne
Vi blei også buande som grannar i smauet
Eg trur han ville 
gjere seg klar til å døy. 
Det skjedde gjennom 
den kvite porten.