Draken i solbærbuskane

Boris

Boris va om bord i feskebåt.
Mens karan rodd, la Boris åt.

Boris stilt sæ oppå feskeskjær
og fækta te oss: Vil de kommå hit!

“Kain æ berre få dråggå med dæ?
I ængelsk tenestveikj hi søkt ætte mæ.”

Men Boris va dau før hanin gol,
og hain va kaild før n akta nå’.

Så liket tok dæm over Barents hav.
Og dæm krota ihopes teikn og tal.

Liket bar dæm på eit kjerskegølv
milla bænka slii med søll.

Hain banka på porten med knokan kvit.
“Å Formainn Len, får æ kommå hit?”

Gamle Len reis ved sia tå sin eien stol.
“Velkymmin gode Boris. Trøtt og mo?”

“Æ e ittj trøtt, ittj så ferdamo.
Mæn dein her himmærn va grådig god.”

(trønderdialekt)