Draken i solbærbuskane

Joggaren fór

Og sola skein og måsen kvein
og ungen sprang over enga.
Og mørkret kom til fattig og from,
månen hang over senga.

Da fór den kleinaste joggaren beinast
gjennom.. vrimlande kjerra,
så trolla sprakk og elgane kvakk,
elgane kvakk og trolla sprakk,
lynet himmelen flerra!