BOK

Dikt utgitt av Kommet forlag i 1966

“Rykkjas BOK er den første bok her i landet som arbeider med en åpen struktur (…),” skreiv Jan Erik Vold i Samtiden 1966. I analysen sin (med 1995-boka si) kallar Jahn Thon BOK for eit “avantgardistisk” verk. Ved førsteutgjevinga hadde BOK handskrivi “sats”, utført av forfattaren. Og forlaget Kommet var Volds og Rykkjas eige samarbeidande forlag, og mest (den rutinerte) Vold sitt forlag, der både BOK og Volds Blikket kom ut.

“Rykkjas BOK er den første bok her i landet som arbeider med en åpen struktur”

— Jan Erik Vold

Den første som oppdaga dikta mine, dvs dikta som seinare blei trykt i BOK, da eg sende dei til Profil-redaksjonen våren 1966, var Jan Erik Vold, det må det ha vori.

Litt seinare gjorde både Einar Økland og Paal Helge Haugen positive meldingar av BOK, i riksavis og tidsskrift. Det same gjorde bl.an dei to femten år eldre, Martin Nag og Yngvar Ustvedt, medan forlaget Gyldendal v/ sjef Brigt Jensen hadde refusert BOK, ut på seinsommaren skjedde det, kan eg seie. Men eg stura ikkje særleg lenge over refusjonen når Jan Erik Vold kom med forslaget om å skipe eit eige forlag og bruke off set-trykk på Norsk Prent L/L, dvs det same trykkeriet som Profil pla bruke til det som no var blitt eit uavhengig unglitterært tidsskrift, no i 1966 (etter å ha vori meir av eit studentblad knytta til lærestaden).

Det er uklårt kor stor interessa for BOK er. I Danmark har nok interessa for BOK haldi seg lenge – og dukka opp også i år, slik du ser døme på i spalta Tilbakemelding under “konkret poesi”.

Kva handlar BOK om? Cecilie Løveid, som skreiv artikkel om BOK i Vinduet 1986, altså tjue år etter, og leverer mang ei instruktiv lesing av dikta, legg vekt på at “angst gjennomsyrer skrivelystigheten”. “Selv voggesangene handler om katastrofe.” Løveid kommenterer så eit dikt i neste bok, dvs. Poesi, der det heiter: “Jeg beklager at jeg i min forrige bok ikke fikk beskrevet himmelen tilstrekkelig.” slik: “Men han gjorde mange forsøk! Og jeg synes den er tilstrekkelig beskrevet tilogmed (Kanskje han bare lurer oss, kanskje boken ikke handler om noe annet enn himmel?)…”

Kva er BOK? Eg har sjølv på denne nettstaden, og med støtte for det frå andre, påstått eit slektskap både med konkret poesi og med Ellen Einans poesi, hennar poesi som har kommi mykje seinare enn BOK. Og ingen knyter Ellen Einans poesi til konkret poesi, iallfall ikkje til denne dag (i mai 2005)…

Hugs at originale BOK i 1966 var TRYKT I HANDSKRIFTA MI, som den første og hittil einaste diktsamling – som eg kjenner til – i handskrift, dette som ein lekk den gongen (og alltid seinare) i prosjektet mitt med å støtte det konkrete i poesien.

Bla om for å lese dikt i frå boka, det kjende harepusdiktet på side 5.