bjørka til Dahl og 52 kameratslege oppmodingar

 
i mi eiga interesse

Mørkhåra, med stadig solid og svart lærjakke. Han jobba årevis ved Nyland Verft, og sidan tok han jobb på Tangen Verft, til dette blei lagt ned. Han var så pågåande. I mi eiga interesse snakka han til meg, så eg laut høyre godt på han.
 
-     Kom deg ut, Helge. 
-     Ut til blomane og borna?
-     Ja. 

Dette måtte eg tole.


Høyr godt etter!