bjørka til Dahl og 52 kameratslege oppmodingar

Fartein Horgar, Adresseavisen:

En utopisk realist

Lek, pek og språklig overskudd i bok fra en utypisk kommunist.

Med “Bjørka til Dahl” er ringen sluttet for Helge Rykkjas dikttrilogi. De tidligere bøkene er “Eit hus mellom andre” og “Slutningar til knes”. Som dem handler også årets bok om norsk natur- og kulturlandskap, og om dualismen mellom dem.
Forfatteren som selv sitter i sin hjembys bygningsråd, påpeker sammenhengen mellom arkitektur og poesi, og uanstrengt anvender han begreper for det ene, på det andre. Det er i det hele tatt det uanstrengte som er denne samlingens store fortrinn. Det er en lekenhet her, som i stedet for å tilsløre de harde realitetene som naturen står overfor nå som markedsliberalismen ser ut til å ha vunnet en endelig seier over både natur og fornuft og sosial samvittighet, fremhever dem.
Mange av diktene er skrevet på vers, og disse har et snarlikt førsteinntrykk med vers slik vi kjenner dem fra avisenes leserbrevspalter. De er utstyrt med naiv-enkle enderim, og lest i avisene får man ofte inntrykk av at de er publisert til spott og spe. I Rykkjas bok derimot, setter latteren seg i halsen. Det han har gjort, er å hente en hyperfolkelig estetikk tilbake til de edle boksider, tilbake til finkulturen så å si. Slik får han spredd budskapet utenfor Ordet fritt- spaltenes lesesirkler, og inn i de litterære salonger.
Lest på denne måten, vil en finne at Rykkjas budskap i bunn og grunn er, at om man stiger ned i den virkeligheten hvor de fleste av oss lever våre liv, altså der det arbeides for det daglige brød, der er den åndelige adlingen like effektiv som ved de såkalte kunnskaps-institusjonene, j.fr. diktet “tosca”.

Så var det diktet tosca da, dette diktet som Fartein Horgar nemnde. Det kom da ikkje med ein sitert tekst i avisa, men diktet tosca lyder iallfall slik:

 
tosca

tosca er opera, tosca er også blitt ei kake 
opera moppe parkettgolvet
Hendene i kors, nix. Å køyre fullt orkester,
slepp deg fri med langkoststonga rundt og rundt
pizza eller lakseomelett til kroppen
Opera moppe rundt og få det fritt for dott
og køyre gjennom stovekroken med Puccini
for å skape riktig masseopptrinn

Fiskarane som eg slekta på, høyrde 
radio, og dei kunne mange fleire operaer enn eg,
eg som hadde studert musikkfag i Niels Treschows Hus
Dei samtlege operaene, trur eg, kunne den siste 
fyrvaktaren på Bjørnsund


Gjer husarbeid!