bjørka til Dahl og 52 kameratslege oppmodingar

 
Hallvard Lie sin mangel

Tileigna forskaren Hallvard lie, ei einsleg svale i arbeidet med rimvers, eit pionerarbeid frå 1967 basert på mange tusen norske og nordiske dikt. Svært få i Noreg i dag kjenner til handverket - og til kva som er fritt. Dette blir som om portrettar i biletkunsten skulle bli borte eller fjernast frå kunsten for alltid.
 

Det er lov å vere blid og glad
og få lese vår Hallvard Lie
Du kan møte det du gjerne ser
med verseføter der du fer
 
Hallvard Lie har ordna med alt, ja alt
har forstått kva verset galdt
Og det er like fundamentalt 
at han mangla Prøysen, Alf.