bjørka til Dahl og 52 kameratslege oppmodingar

 
entré i bygningsrådet

Kva skulle eg ta meg til? Niels Lyngsø, den danske poeten, har forklårt meg samanhengen mellom lyrikk og arkitektur. Men samanhengen fekk eg jo påtvungi lenge før eg las om dette  i boka Morfeus. Eg hadde hamna i partipolitikken og derigjennom vidare til bygningsrådet lokalt og den produktive plan- og bygningslova
 
Byggesakene gjekk føre seg medan eg skreiv om hus, kjærleik og poesi


Que sera, sera!