Til hovedsiden
  Heim  >  Nytt 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
 Des  Nov  Okt  Sep  Aug  Jul  Jun  Mai  Apr  Mar  Feb  Jan 

Nytt Sep 2016

Det beste
Onsdag 28.

Kommunistane sitt manifest
Lørdag 24.

Den lange vegen
Mandag 12.

Forsøk på info
Søndag 4.

Protest
Torsdag 1.

Lørdag 24. September 2016

Kommunistane sitt manifest

Etter at eg skreiv - sist - om «Det kommunistiske partis manifest», og ikkje blei ferdig da (pga reise), har eg plukka ut nokre poetiske kraftsalver frå side 13 til 17. Nyt det:
1) «(…) Alle faste og inngrodde forhold – og alt hva disse innebærer av gammeldagse forestillinger og anskuelser – oppløses; alt det nye er avleggs før det rekker å stivne.» Presist? Ja. Meir her: «Det staselige og stedlige fordamper, det hellige forvitrer, og omsider tvinges menneskene til å betrakte sin livssituasjon og de gjensidige forhold med et nøkternt blikk.»

2) Og nytt avsnitt no; orda passar som hand i hanske på det som vi opplever: «Den evinnelige trangen til økt avsetning på varene jager bourgeoisiet ut over hele jordkloden. Det finnes ikke det sted der bourgeoisiet ikke etablere seg, slå rot, opprette nye forbindelser.»

3) Ifrå det neste avsnittet - og orda passar også på notida -: «(…) Lokal og nasjonal selvforsyning og isolasjon må vike for mangfoldige forbindelser, et mangfoldig avhengighets-forhold nasjonene imellom. (…)»

4) Fargerikt frå side 15 (øvst): «(…) De lavtprisede varene er det tunge artilleri bourgeoisiet tar i bruk for å legge alle kinesiske murer i grus, samt tvinge barbarenes mest hård-nakkede fremmedhat til kapitulasjon.» Også framhaldet er nådelaust: «Alle nasjoner som ikke vil gå til grunne, tvinges til å absorbere bourgeoisiets produksjonsmåte; de tvinges til å innføre den såkalte sivilisasjonen der de bor, ja, de tvinges til å bli bourgeoiser. Kort sagt: Bourgeoisiet skaper en verden i sitt eget bilde."

5) Det absurde kjem (side 17): «(…) I krisetider bryter det ut en sosial epidemi som for alle tidligere epoker ville ha fortonet seg som den rene absurditet: overproduksjonens epidemi. (…)»
Vel, her er heile artikkelen om nyomsetjinga av Det kommunistiske partis manifest.