Til hovedsiden
  Heim  >  Nytt 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
 Des  Nov  Okt  Sep  Aug  Jul  Jun  Mai  Apr  Mar  Feb  Jan 

Nytt Okt 2005

Nytt på nettstaden
Mandag 31.

Mandag 31. Oktober 2005

Nytt på nettstaden

er stoff om heikki heikkis knappe og konsentrerte og muntlege tekstbok «svanene / så kvite / så svarte».

Og gjort er også eit større ps til nyttspalta sin informasjon om Audiatur, både noko om festivalarrangementa og noko om den innhaldsrike katalogen...

Eg synest det er svært interessant å følgje med på det heilt ferske som skjer på poesi-fronten, sjølv om eg har mine røter i klimaet rundt midten av 1960-talet og er medviten om det. I eit slikt tidsspenn er eg langt ifrå aleine... ja, heikki heikki er eit døme på dette.