Til hovedsiden
  Heim  >  Nytt 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
 Des  Nov  Okt  Sep  Aug  Jul  Jun  Mai  Apr  Mar  Feb  Jan 

Nytt Jun 2012

Nathan Eshete
Fredag 29.

Vi er presens
Torsdag 28.

Stuntpoetane samlast
Onsdag 13.

Fredag 29. Juni 2012

Nathan Eshete

Å sende ut av Noreg barn som har budd lenge her i landet på asylmottak eller lenge på andre måtar – dette har vekt uvilje og motstand hos folk, etter at politikken blei skikkeleg kjend. Ein av dei som har reagert, er poeten Jan Erik Vold, med diktet ”Enkel språklære”. Her planka frå tidsskriftet RØDTs siste ekstranummer:


Returnere
betyr: å sende
tilbake. Å returnere en pakke betyr
å sende pakken

tilbake til der
den kom
ifra. Å returnere et menneske betyr å sende
vedkommende tilbake

til det land denne person
kom ifra. Nathan Eshete, 7 år gammel, født på
Stord, har aldri
vært i Etiopia. Å sende

Nathan ut av Norge
heter ikke å
returnere.
Det heter: å deportere.Diktet er ein inngang til hovudtemaet i det nemnde tidsskriftet, eit spørsmål som «Rasisme i Norge?» Heile tidsskriftnummeret blir avslutta med Jan Erik Volds andre dikt om Nathan Eshete, ”Enkel rettslære”:


Utlendingsloven, paragraf
69, gyldig
fra 15.mai
2008, sier: ”En norsk statsborger kan ikke

utvises. En utlending
som er født
i riket
og som senere uavbrutt har hatt

fast bopel
her, kan ikke utvises.” Konklusjon: Norge bryter
mot Norges lover
om Norge nekter opphold

for Nathan Eshete, 7 år, født på Stord
som ikke har
bodd noe
annet sted enn i Norge.