Til hovedsiden
  Heim  >  Nytt 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
 Des  Nov  Okt  Sep  Aug  Jul  Jun  Mai  Apr  Mar  Feb  Jan 

Nytt Feb 2007

100 år for Rolf Jacobsen
Lørdag 24.

Arkitektur og opinion
Tirsdag 20.

Nytt dikt av Obstfelder
Mandag 19.

Filosofi i Kragerø
Onsdag 14.

Rimbereid og topografiske dikt
Fredag 2.

Lørdag 24. Februar 2007

100 år for Rolf Jacobsen

Den 8.mars er det 100 år sidan Rolf Jacobsen vart fødd, derfor eit jubileum for poeten. Hovudmarkeringa skal skje i Hamar, med ein tilknytta nordisk poesifestival og eit forskarseminar. På denne nettstaden finn du opplysningar ved å trykke på Arrangementer .


Uavhengig av jubileringa på Hamar tilbyr Øyvind Rimbereid i essayet om topografiske dikt å lese Rolf Jacobsen og andre kjende norske poetar på ein ny måte (sitat s 139):
Men spørsmålet er også om ikke idealismens og romantikkens vilje til omtolkning av landskap har fått konsekvenser for landskapstenkningen i litteraturen helt fram til i dag. Påtakeleg er det i hvert fall at når naturen er motiv i norsk lyrisk modernisme, så er det først og fremst som avgrenset bilde den blir presentert: et statisk utsnitt med trær, berg, myr, telefonstolpe med en fugl, eller i byvariant: en bil på en motorvei nattetid, i regn. Det er den gjennomgående tendensen hos diktere som Jacobsen, Moren Vesaas, Hauge, Børli, Sverdrup, Torvund og Ulven.(...)
Dette sitatet er trukki ut av ei framstilling der Rimbereid har omtalt Aasmund O. Vinjes Ferdaminne, og han seier (sitat): «Her er det topografiske, historiske og folkloristiske stoffet forbeholdt prosaen. Diktene får i denne reiseskildringen funksjon mest som avbrekk og hvilepauser, som små idyller med balladetema eller nasjonalromantiske tema som dikteren kan synke ned i, for å restituere dikteren for nye vandringer og refleksjoner i prosa.(...)»

I staden for å skilje mellom tradisjon og modernsime, trekkjer Rimbereid opp motsetninga mellom førromantisk topografisk poesi og poesi med romantikken sitt utgangspunkt. Med dette synspunktet for auge les du Rolf Jacobsens tidlege bydikt; eller du høyrer Rolf Jacobsens to dikt Hyss og Antenner, gå til høgre på nettsida i innleiinga: «Lyttekroken». Eller blir det feil?Ps 2/3: I denne jubileumstida kjem det ut ei ny bok om Rolf Jacobsen, bygd på ei brevrekkje, på dagbok, på nært familieskap. Boka er skriven av den eldste sonen til Jacobsen og har fått tittelen Kjente jeg deg? En bok om Rolf Jacobsen. (Spørsmålet er sitat av siste og første linje i eit mykje omtalt Jacobsen-dikt frå 1985.) Ein informativ artikkel, bygd på dei nye opplysningane, finst på norsk wikipedia .

Jacobsen-biografen Ove Røsbak skreiv ein kronikk i Aftenposten 21/5 om Jacobsens livslange naziproblem .Her finn du ein lengre variant av artikkelen min (med fleire diktdøme).