Til hovedsiden
  Heim  >  Nytt 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 
 Mar  Feb  Jan 

Nytt Mar 2018

Det skjer i april
Fredag 16.

A.O.Vinje frå Telemark
Mandag 12.

KVINNER
Torsdag 8.

Masseavretting av motstandsfolk
Onsdag 7.

Visevinteren
Mandag 5.

sENTER i NORDEn ?
Lørdag 3.

Morsmål og langdikt
Fredag 2.

Å skrive seg fri?
Torsdag 1.

Torsdag 1. Mars 2018

Å skrive seg fri?

Mange har klaga over generelt syn på 1970-talet som ein firkanta storleik. Og litteratur, musikk og kunst på 1970-talet fekk, i stort, eit altfor ublidt ettermæle. Sjølv tykkjer eg arbeidsplasslitteraturen hadde kvardagskvalitetar som ein kan sakne no. For mykje motgang fekk også litteratur frå 1970-talet med ein kvinnepolitisk bodskap. Med starten på året 1980 gjekk hovudrørsla i samfunnet kontra, og mykje kontra. Når det gjeld kvinnepolitisk bodskap i litteraturen vil eg opplyse om eit møte i Oslo 1. mars:
Å skrive seg fri

Stad og tid: Nasjonalbiblioteket kl 19.00. Blant deltakarane er Tove Nilsen, Liv Køltzow, Gerd Brantenberg og Kari Bøge. Kaja Schjerven Mollerin leier samtalen om kvinnekampen i litteraturen.