Til hovedsiden
  Heim  >  Lenker
I

* Bruk www.forfatterportalen.no, som har gode lenker vidare for litteratur og har måtane å finne fram på - til bransjen og publikum.

* Ottar Ormstads svevedikt finst på afsnitp. Elles sjå det danske virtuelle utstillingsrommet afsnitp. Og her er Ottar Ormstads soge om kunstnarskapen sin. Slik er Ormstads nettstad.

* Har du prøvd UbuWeb? Eg plussar på - med epoetry2007 og dichtung.digital.

* Nrks diktprogram Diktafon er kvar veke på tirsdag og laurdag (morgon og kveld) radio pluss på nett. Men no er det vel slutt med Diktafon.

* Eit norsk - og nordisk - tidsskrift for litteratur og kritikk er Vagant. (Vel, dei skriv like mykje om film og kunst...)

* Nytt nettbasert norsk litteraturtidsskrift med kritikk av debutantar (og dei med 2. eller 3. bok): littkritikk

* Harriet Staff har ein nettstad der ho skriv allsidig og jamt om poetar internasjonalt.II Til utvalde eige arbeid, her:


* I diktfronten gjennom fem år med nye (norske) diktbøker & tema & fullsitat; min omtale åra 2009-2013
pluss
* Lenker til enda tidlegare diktbøker. Oversiktleg men neppe altfor storsnuta. Sjå omtale åra 2004-2008 (Jamvel dette kan verke som ferske bøker for oss.)

* Artiklar om poesi for tida og slektskap med den klassiske avantgarden.

* Eit knippe diktbøker i 2013 las eg i ljos av den klassiske avantgarden sin bruk av MONTASJE. Her.

* Supplerande sak med utgjevingar: Forord og liste med lenker til omtalane mine gjort på bøker i 2014.

* Ei kjede med dykking i lyrikkåret 2015, pluss summering og vurdering: til ei samla førelesing.

* Nytt: Norsk Forfattarsentrum la ut lydopptaket ifrå første del av førelesinga om dei beste lyrikkbøkene.
(= ein kortare versjon enn den skriftlege)

* Vidare: Dykking i det rike diktåret 2016, dykking særleg med omsyn til tendens, tema og samfunn.