Til hovedsiden
  Heim  >  Nye Dikt  >  Dikt  Oversikt    << forrige    neste >>  

Naturen endrar seg meir enn oss + +Eg held på med eit dikt som ikkje
er blitt ferdig, om naturen og sprengningar
og skogen og garden som eingong sto, alt dette endrar
seg meir, verkar det som, enn meg eller deg

dette blei eit kort diktHo vil pule, enda eg
ikkje har lese Dagbladetimprovisasjon, men eigentleg artig, 2008Det blir mørkare og mørkare heilt
til snøen kjem og dei mange tende lysa lyser.

Men da blir vi glade, med felles gang?
Og alltids eit håp om liv.improvisasjon nærmast, 2016Ein dag fekk bjørka brått øyre
Morelltreet utanfor vindauget vårt
såg ut som det hadde fullt av
pyntetørkle opp i lommene
Det skjer så mykje.
Dagar i felt over sjøen
kom det kvite skjortebryst på rekkje og rad