Til hovedsiden
  Heim  >  Nye Dikt  >  Dikt  Oversikt    << forrige    neste >>  

Naturen endrar seg meir enn oss + +Eg held på med eit dikt som ikkje
er blitt ferdig, om naturen og sprengningar
om skogen og garden vi budde på som eingong sto,
alt dette endrar seg meir enn meg eller deg

(dette blei eit kort dikt)Ho vil pule, enda eg
ikkje har lese Dagbladet(improvisasjon, men eigentleg artig, 2008)Det blir mørkare og mørkare heilt
til snøen kjem og dei mange tende lysa lyser.

Men da blir vi glade, med felles gang?
IMPROVISASJON, NÆRMAST, 2016Ein dag fekk bjørka brått mange øyre
Morelltreet utanfor vindauget vårt
såg ut som det hadde fullt av
pyntetørkle opp i lommene
Det skjer så mykje. Dagar, i felt over sjøen
kom det kvite skjortebryst på rekkje og rad