Til hovedsiden
  Heim  >  Artiklar

Baudelaire

Publisert 2019-03-05 20:44:50

Det er ikkje alle omsetjingar og omdiktingar til norsk som er norsk, som blir norsk. Og det er synd. Charles Baudelaire skreiv boka Det ondes blomster (på norsk) første gong i 1857. Boka blei kanskje

Les meir

Eit strategisk område i Noreg: Innlandet

Publisert 2019-01-29 13:12:05

Innlandet? Her har eg i første omgang konsentrert meg om det fylket som, før samanslåinga med Oppland, heitte Hedmark:

Den viktige kommunen Hamar har satsa på kulturhus, eit av dei stø

Les meir

Sett frå innsida

Publisert 2018-08-23 21:30:01

og i Profilsk tilbakeblikkEin ung og målmedviten redaksjon toga inn i Profillokala på Blindern i 1966. Dei var for ein del ferdig med utdanninga og hadde nye mål. Unge

Les meir

Tørkesommar

Publisert 2018-07-29 14:23:58

(men ikkje ørken)Tørka har hatt mange fasar. Dette i artikkelen er mest om dei tidlege fasane, da eg observerte ein del ting midt i juli. Vel. I byrjinga vatna vi f.eks

Les meir

Harrykongane

Publisert 2018-06-20 12:21:47

Kjære nære lesar,

Eg lovte deg usminka rapport om ekte harrytur. Men med pc-maskina mi fekk eg dessverre tekniske vanskar, og eg budde meg på å skrive til deg med penn, rett og slett; m

Les meir

Mindre sykling før snøen?

Publisert 2017-11-04 16:28:04

Det går mot den mørke tida. Vi sat og diskuterte, eit par kompisar og eg. For ein gongs skyld var emnet dikt, eit emne som eg no har følgd i mange tiår, medan dei andre to, etter kvart i livet, har ko

Les meir

Førdefestivalen 2017

Publisert 2017-08-07 12:31:22

Kulturfestivalane kvar sommar blir viktigare og viktigare i norsk og internasjonal samanheng. Av sommaren sine fine musikk- og kultur- festivalar må ein av dei aller største og beste vere den vestland

Les meir

Formidling

Publisert 2017-04-24 10:18:05

Ei stadig tilbakevendande kløe i poetkroppen som skriv bøker, er formidlinga, evig og alltid formidlinga. Og av og til gjer det direkte vondt. Av og til klør det så det gjer vondt. Eg snakkar ikkje sl

Les meir

Jan Erik Vold og kánon

Publisert 2017-02-16 12:37:28

Ei ny bok av Jan Erik Vold er komen ut, eit imponerande verk på over 600 sider, eit verk som på mange måter har overraska meg. Tittelen er Kánon / kannon / kanón. (Med ulikt trykk utover på orda.) Og

Les meir

Nulle poesi

Publisert 2017-02-02 12:35:26

Store forlag blei ramma, blei det sagt. Til det vil eg seie at store forlag har ikkje kjøpt ekspertise på ein slik måte at dei kan utvikle merkbart betre diktbøker enn mindre forlag kan. Eg rekna ut d

Les meir

Dikttema som brenn?

Publisert 2017-01-19 18:14:19

Kva er det som endrar seg i dikta frå år til år? Tema for diktbøkene endrar seg frå år til år. Straumen av diktbøker om sorg (over ein far eller mor som gjekk bort) var fløymande i fjor. Men har minka

Les meir

Torild Wardenærs Forløp

Publisert 2017-01-08 17:25:05

Kan vi grabbe ulike freistande ting som vi er mest interesserte i og som ikkje har så mykje med kvarandre å gjere først? Og samle dette saman, kanskje gjere det meire nøkternt og sakleg, men spennande

Les meir

1980-talet skeia ut?

Publisert 2016-12-23 15:19:04

Desember og november er ikkje det same. November er forventning og mange lesne sider på nettsidene. Og tida blir knappare etter det. I desember er det ein del vitjing og bra med korte søk, men færre l

Les meir

Rudolf Nilsen igjen

Publisert 2016-12-01 12:27:40

Hei. Nettsøkjarane er interesserte i juledikt lenge før 1. desember, men det aukar mykje på utover i den sigande ventetida, merkar vi som har nettstad som blir vitja ved søk. Og alle slags dikt om jul

Les meir

Alf Cranner og Alf Prøysen

Publisert 2016-11-23 15:21:21

Boka er viktig for forståinga av Alf Prøysen.

Det å vere «lærd» såg eg først med boka til Alf Cranner: På fleire vis var Prøysen ein lærd, det kjem fram no etter kvart. Djuptpløyande? J

Les meir

Inspirerande vegar

Publisert 2016-11-11 10:14:35

Interessa for politikk er stigande på grunn av mistru og vanstyre. (Og folk er klåre for nye katastrofar.) Du opnar ei ny bok. Og det er Anne Helene Guddal si diktbok Døden og andre tiggere. Ho starta

Les meir

Havhesten var så fin

Publisert 2016-11-01 13:58:58

Havhesten (i havet) er truga. Og stor del av artane er forsvunne frå livet på jorda sidan 1970 og til no. Havhesten er truga. Det er da som om ei sjakkbrikke blir borte frå spelet. No er det 50 år sid

Les meir

Eit brennaktuelt dikt

Publisert 2016-10-29 16:13:05

Jan Wilsberg sin avispoesi i Friheten flyttar forteljinga si frå ei sak til ei anna sak, og stanar både ved menneske og tilhøve, ved begge delar. Å ha aktualitet, ein sterk såleis, kan dikta også ha.

Les meir

Nanna Schwengaard og Fontæne

Publisert 2016-10-24 14:40:50

Ein arena som ein ikkje må gløyme, er den lokale avis-arenaen. Den 20/10 fekk eg trykt eit lesarbrev i avisa Kragerø blad Vestmar, det var eit innlegg som eg vil spreie ut på nettet (med berre små red

Les meir

Debutantar

Publisert 2016-09-12 14:21:49

Også diktbøkene kjem ut. Frå lyrikkbøkene som er komne ut - hittil - i år, ønsker eg gje nokre små smakebitar av debutantar for å synet fram «spennet» i stilen og smaken. Først ute av poetane er japan

Les meir

Kommunistane

Publisert 2016-09-12 13:52:10

Kommunistane sitt manifest frå 1848 kjem stadig ut som hefte. Og bra er det. For «manifestet» har alltid imponert meg og fascinert meg, og særleg med skildringa av ei lang utvikling saman med ekstrem

Les meir

Ein poet har diktserie i avis

Publisert 2016-06-09 10:08:19

Det er sjeldan å ha med poetar å gjere som har seriar med dikt i avis. Avisene burde skjerpe seg på dette feltet. For det er nok fleire poetar ute i marknaden som kunne tenkt seg ei slik arbeidsform!

Les meir

Han som alle har tilhøve til.

Publisert 2016-06-06 09:47:36

Boksaren Mohammad Ali er avliden, han døydde brått av sjukdom, 74 år gammal. Han var ein framståande tidleg forkjempar for borgarrettar og eit menneske som alle forsto. Dei yngre i dag som ikkje visst

Les meir

Eldre stil og stoff?

Publisert 2016-03-25 16:29:28

Enkelte folk kan vere nokså aktive med diktskriving i mange år utan å debutere. Grunnane kan vere mange. Stilen som er brukt, kan komme i vegen for poeten, komposisjonen kan alltids vere for tynn, tem

Les meir

Nøkkelkjede

Publisert 2016-02-22 16:51:58

I haust las eg ei bok der PJ Harvey skapte dikt på reise i Kosovo og i Afghanistan og i Washington DC. Reisene hennar blei gjorde saman med fotografen Seamus Murphy. Og det blei fine dikt og utrykksfu

Les meir

Første delen av førelesinga 23/1

Publisert 2016-02-03 09:23:33

Kva har Torgeir Rebolledo Pedersen sams med Odveig Klyve, Inger Elisabeth Hansen, Jan Jakob Tønseth, Målfrid J Frahm Jensen osv? dei har gjeve ut diktbøker i 2015. Eg har lese femtitre nye diktbøker f

Les meir

Kva for bøker er lesne?

Publisert 2016-02-01 10:44:20

Kulturrådet seier dei les alle bøkene. Lese noko må dei sikkert gjere der. Men ikkje berre Kulturrådet les og dømmer om kvalitet, det gjer også eg. Alle lesne diktbøker hos meg i/frå året 2015 (+ ei

Les meir

Dikt på Samlaget i fjor

Publisert 2016-01-27 15:55:32

Etter at eg tok føre meg diktbøker på Cappelen Damm (i førelesinga 23/1), gjekk eg rett vidare til nye forlag og bra fleire diktsjangrar. Eg går her til verspoeten og komikaren frå Voss og norsk litte

Les meir

Flamme forlags dikt 2015

Publisert 2016-01-26 21:56:27

Denne artikkelen har å gjere med, og følgjer med, førelesinga eg hadde på Litteraturhuset i Oslo 23/1 og dreier seg om Flamme Forlag sine diktbøker i 2015. Flamme har Olga Ravn og andre yngre forfatta

Les meir

Store forlag

Publisert 2016-01-22 21:58:24

Karin Haugane har ute diktboka Anna Wunderlichs sang på Gyldendal forlag, som det skal dreie seg om her. Anna Wunderlich skal vere ein oppdikta person (om forfattaren) og opplever som barn familievald

Les meir

Familien. Vitskapen

Publisert 2015-12-17 13:00:25

Boka Eirin Gundersen: Du er menneske nå handlar, likt fleire andre lyrikkbøker i år, om bortgang av ein i svært nær familie; ikkje minst blir jo kjensler når faren døyr, tematiserte pr bok. Kanskje ha

Les meir

Romanen om Marco

Publisert 2015-12-10 09:30:00

Det følgjande er ei bokmelding for avisa KV i Kragerø, staden der den Noregskjende flyktningen Marco Elsafadi voks opp frå han var 10: Boka Marco - Ildsjel og forbilde - er i utgangspunktet ein nyskri

Les meir

Eit forlag 2015

Publisert 2015-11-10 10:16:32

Ja, fleire av diktbøkene på Cappelen Damm har klatra heller seint enn tidleg opp på den offentleggjorte planen. Det er nett sjangerbøkene på dette forlaget eg vil opne opp for i artikkelen her: Spesie

Les meir

Ei stor hending

Publisert 2015-08-25 12:27:06

Ei mykje omtalt utgjeving i år, er den rutinerte og eksperimenterande poeten og artisten Torgeir Rebolledo Pedersen si bok Åstedsblomster.


1. Du blar opp. Det startar for så vid

Les meir

Feminismen i diktet?

Publisert 2015-08-04 16:05:00

Nettet har vi til å søke på. Eit manglande svar fortel oss også noko... Resultatet kjem betre ut på dei aller fleste søkeorda enn på «dikt om feminismen». Eg var nysgjerrig på nett desse orda (som ein

Les meir

Vaksen lyrikk

Publisert 2015-07-10 19:32:10

Det går mot felles og lengre ferie, og passande lektyre må nokon og einkvar skaffe seg. Kva med ei heilt ny lyrikkbok, som kan finnast for deg i bokhandel eller folkebibliotek? Når det gjeld folkebibl

Les meir

Fuglar i manesjen? Fuglar i livet

Publisert 2015-07-01 15:57:10

Naturen sluttar aldri å interessere. Følgjande nyare notat om fuglar er samla til denne artikkelen:

1.

Kva er det vi høyrer når vi går ut? April er ikkje berre tåke og kr

Les meir

Min fars mappe

Publisert 2015-03-27 11:54:12

Eg interesserte meg for faget historie alt frå ungdommen av, og i dag er ikkje minst tema frå den siste verdskrigen oppe på brei basis i media, slik at folk er nøydde til å følgje med. Og det er bra.

Les meir

Liste over omtalen

Publisert 2015-03-06 09:34:51

No før februar gjekk ut, fekk eg hug til å gjere ein sluttrekneskap for omtalen min av diktbøker i 2014... Kan hende ein rekneskap for dei av oss som vil tenkje over innhaldet i poesien og det gode ti

Les meir

Om gjeld

Publisert 2015-02-27 15:46:11

Artiklar opnar for samanhengar, men kan også berre vere krusningar på overflata. På nettet kan ein komme over artiklar som fortel mykje. Her har eg funne ein kort artikkel skriven av Øyvind Andresen p

Les meir

Skuld for kaoset?

Publisert 2015-02-03 19:28:07

Serbia, Serbia, Serbia. Dåverande leiar av kommunistpartiet, Slobodan Milosevic, gjorde eit drastisk utspel i Kosovo 1987, og han starta eit par år seinare sosialistpartiet av kommunistpartiet og blei

Les meir

Lawrence Ferlinghetti og Jan Erik Vold

Publisert 2015-01-22 19:19:21

Ein poet som gjendiktar USA-poetar er Jan Erik Vold. Og den niande USA-poeten som Jan Erik Vold gjendikta eit volum av, blei Lawrence Ferlinghetti. Vel, Ferlinghetti er ein flott Grand Old Man på 95 å

Les meir

Er fem knop berre ei hindring?

Publisert 2014-10-15 10:24:41

Her i landet har mange kommunar fått ei fartsgrense på 5 knop nær land, på grunn av for mange fritidsbåtar som har hastverk, og må styrast av regulering. Som mange veit er Kragerø med si store, fine k

Les meir

Destruerte familiar

Publisert 2014-10-14 20:28:20

Gerda Mayer er i dag 87 år, ho flykta som lita til England frå Praha. Odveig Klyve har gjort eit utval av Gerda Mayers dikt og gjendikta dei til norsk (for eit år sidan).

Utvalet fekk e

Les meir

Montasjar frå Picasso til Berget (II)

Publisert 2014-08-11 12:18:32

Ja, dette er eit framhald av artikkelen frå juli, som blei basert på føredraget mitt halde for eit norsk seminar om avantgarde. Og vi har allereie vore innom poesi av Terje Tørrisplass, Kristin Berge

Les meir

Gøyme avantgarden?

Publisert 2014-08-01 15:43:23

Eit land som grev fram avantgarden? I mai dette året var det eit nytt seminar om avantgarde her i landet. Ein paneldebatt på seminaret kom inn på kva som var grunnen til at ein faktisk dekte over avan

Les meir

Montasjar frå Picasso til Berget

Publisert 2014-07-31 13:50:43

Det gjeld å fange det verkelege når ein skildrar. Kan montasjar vere metoden? Også i lyrikken? I denne artikkelen ser eg på montasje i kubismen og dadaismen overført til dagens norske poetar, både mon

Les meir

Når folk tolkar og forstår

Publisert 2014-06-12 10:53:12

Har Noreg etter kvart fått nye gode nasjonalsongar? Dagsavisen har kåra ei liste over Noregs beste nasjonalsongar. Resultatet stod å lese 16. mai. Og øvst på lista trona «Vinsjan på kaia», med tekst a

Les meir

... på Hamar med slakt

Publisert 2014-03-23 17:51:57

Samtidspoesifestivalen på Hamar er ei gild sak for Hamar kommune, som ligg i eit tradisjonelt & kulturelt fylke, Hedmark, og nettopp har satsa stort på kulturhus, eit av dei største i landet. Det

Les meir

Habilitet i bokomtale på nettet

Publisert 2014-02-03 11:13:52

Vil dette bli eit fornya svar på spørsmålet om habilitet? Formålet med bokomtalane på nettstaden her, iallfall dei siste fem åra, har vore å gje ei vegleiing for nettbrukarar. Eg har sjølv heile tida

Les meir

Året (flyktningar)

Publisert 2014-01-01 20:32:32

Krigsår eller flyktningeår? Eg tenkjer vi seier begge delar. Men har vi flyktningedikt i norsk litteratur - no eller før? Må gå nesten tilbake til Wergeland. Eg kan mange dikt, men få om flyktningar.

Les meir

Innesperra og fengsla

Publisert 2013-12-12 10:20:04

Det følgjande var desember-bokmelding i Romsdal budstikke. Boka, Tunge nøkler rasler, fekk terningskast 5. Redaktøren ønskte at eg leverte terningkast. Eg siterer dikt og omtalen, det vil seie teksten

Les meir

Poet tilbake med vers

Publisert 2013-12-11 13:44:17

Følgje med skal ein. Eg opnar den diktsamlinga av året som byrjar med ei familiær og tilnærma profesjonell fiske-scene. Denne introduserer ei dotter og far hennar og tar med namnet på ei kvinne som ha

Les meir

Den nye barnediktboka

Publisert 2013-11-05 13:16:49

Dikt for 9-åringar i Akershus? Ja, det opplevde vi fint. Og det skal Akerhus ha. Her er beretninga om tre poetar på turné og kva dei møtte av reaksjon frå publikum. Ført i penna av Helge Rykkja.

Les meir

Scener og resonnement

Publisert 2013-10-27 14:57:08

Da eg kikka ut badevindauget, såg eg at meisene no var i gang med å ete rognebær, ivrige, liksom å vere i rus. Dette inspirerte oss... Det er eple- og rognebær-år på desse kantar. Og slik kom ei kvard

Les meir

Eg forska som liten gut

Publisert 2013-08-21 10:38:24

Om eg ofte utforska og var forskande som liten, både inne og ute, slik dei fleste menneske prøver det ut som små, vil eg no som 70åring også forske og prøve ut, setje saman. Eg er i gang med å studere

Les meir

Da det heile starta

Publisert 2013-06-26 19:47:43

Guillaume Apollinaire er ikkje den franske poeten som vi høyrer aller mest om frå akademiske krinsar, men han var likevel eit stort namn i avantgarden si byrjing, men døydde relativt brått rett etter

Les meir

Postmodernisme versus avantgarde

Publisert 2013-05-12 09:33:01

[Sjølv om denne teksten ikkje er ferdig og fullt ut kvalitetssikra, blir han publisert likevel, dette på grunn av ønska og venta tilbakemeldingar og innspel - .]

Andy Warhol reknast oft

Les meir

Ver rein, ikkje skiten! er kravet?

Publisert 2013-04-03 12:35:08

Kvinnekampen i Noreg hadde sin avantgarde som ikkje minst sørga for ei almenn røysterett i landet, for hundre år sidan var dette ein gigantisk siger. Ein avantgardisme tenkt for det breie folket, kunn

Les meir

Oljelandet

Publisert 2013-03-15 09:23:44


Den norske Forfattarforening, som organiserer 600 skjønnlitterære forfattarar, hadde årsmøte nyleg, og forfattarane er no visse på at det etterlengta målet med ein inkluderande ny boklov for å

Les meir

Kva avantgardistar liker?

Publisert 2013-03-05 18:50:19

Det er store krefter i tilveret, familie og slekt, kjærleik, klasse, nasjon, stat. Og det er ikkje alltid at f.eks. slekt har vore like i skotet og akta på. Anne Karin Elstads to romanseriar hadde eit

Les meir

Merk mine ord, åleinemor

Publisert 2013-02-04 16:27:44

Språkåret heiter det, språkåret 2013 er starta. Er det litt mindre konkret enn kvinnene sin røysterett, kanskje; men det kan likevel bli eit godt referansepunkt. Forfattaren Kristin Auestad Danielsen

Les meir

Jubileums-år sin poesi

Publisert 2013-01-15 11:13:21

Året 2013 er hundreårsjubileum for kvinneleg røysterett i Noreg. Eg sit med ei bok som er skriven av kvinner. Ein lesar som verkeleg har vore interessert i og følgd med på poesi som blei dikta rundt i

Les meir

Å melde høgtlesing?

Publisert 2012-12-13 15:18:46

Er temaet blitt aktuelt igjen? I det heile har vel dette å lese dikt høgt komme i eit nytt lys. Kan ein følgje opp (og kritisere) diktopplesing pr ein offentleg aviskommentar? Er det interessant å prø

Les meir

Dikt 2012

Publisert 2012-12-07 09:08:30

Ingunn Økland i Aftenposten er tidleg ute med omtale av sju dikt-debutantar denne hausten, debutantar som ho finn noko sams i, ei katastrofestemning i: Verda utan oss. Og dette med dei sju nye er da K

Les meir

Vi treng lange dikt

Publisert 2012-11-26 11:00:43

Kort eller langt i poesi? Dei korte dikta er enklare i høve til skriftlege medium (enklare både ved skrivinga og lesinga). Likevel treng verda ikkje berre korte slåande diktformer og påstandar, men og

Les meir

Frå fotball til død

Publisert 2012-11-21 15:11:06

Odveig Klyve gjer vending i sin kunstnarbane. Dei to siste diktbøkene frå Odveig Klyve har handla om såpass ulike konkrete tema som soga rundt ei mor sin alzheimersjukdom med rollebytting i familien,

Les meir

Kulturavis utvidar

Publisert 2012-11-01 09:58:40

Før har eg slått eit slag på nettet for nynorsk og for vekeavisa Dag og Tid. Dagsavisa Klassekampen utvida sist måndag kulturstoffet sitt med eit fast, rommeleg musikkbilag (på måndagar). Ta ein titt

Les meir

Leiken er poesinær

Publisert 2012-10-20 14:49:13

Korleis er det med fiskefangst? I år det er mykje skrei og makrell. Makrellen spelar den einsame hovudrolla i ei ny diktbok, boka ÆÆÅ av Morten Langeland frå Kristiansand. Ho startar med noko som minn

Les meir

To røynsler frå skolen

Publisert 2012-10-09 10:06:12

Mange kommunar driv på med skolesamanslåingar. Også Kragerø kommune er i full gang med dette på grunn av saldering av kommune-budsjett. Kanskje er det også blitt ein stor trend, liksom det var rundt 1

Les meir

Relansering av eigne dikt

Publisert 2012-09-22 11:44:52
Kragerø låg utfylt
over svaberg og høge furuheier

som ein solid søknad
til riksantikvaren

Og vi stega Løkka
frå Steinmann ned

Les meir

Å bu kollektivt

Publisert 2012-09-09 10:26:28

Ingrid Furre har gjeve ut ei bok om bukollektivet, Kollektivet, på 144 sider og i form av reportasjedikt. (Ja, reportasjedikt er eit nytt ord som passar på denne boka, eg hugsar i farta ikkje kven det

Les meir

Nypussa Tom Jackie Haugen

Publisert 2012-09-05 18:21:02

Drangedølen Tom Jackie Haugen er stadig ute med ny underhaldning og si skarpe tunge. Og her har eg fått løyve til å trykke ein av dei siste tekstane han har brukt på show, denne gongen forsynt med nok

Les meir

Hilf mir (porno i diktform?)

Publisert 2012-08-30 12:11:53

Ein som både er litteraturvitar og diktar og blant anna ein innførar i diktlesing, går til det steget å skrive Kåte dikt, eller ein poetisk «porno-odyssé». Forfattaren sitt namn er Christian Refsum. T

Les meir

Poesi og termer?

Publisert 2012-08-03 15:32:50

Joanna Rzadkowska, som er psykologistudent og omsetjar, tok ut si debut-bok. Inngangen til boka - med tittelen Gjentagelsestvang (som minner om eit psykologisk omgrep) - er slik (her siterer eg heile

Les meir

Ny kanon

Publisert 2012-07-30 18:19:46

Norske 22.juli-tekstar blir brukte til felleskap og brei allsong. Her er ei liste over dikt som liknar på byrjing av ein ny ka'non for nasjonen:

¤ «Til Ungdommen» (Nordahl Grieg)

Les meir

Å formidle poesi

Publisert 2012-06-06 12:06:32

Alt, også dikt, kan søkjast etter ved hjelp av få ord på nettet, eit enkeltdikt kan slik bli tatt fram ved festleg høve. Somme dikt blir brukte og heidra om og om igjen. Og dei blir heller aldri utsli

Les meir

Kva blir det til?

Publisert 2012-05-16 18:45:22

Vi snakkar om menneskelivet her. Kontrasten mellom ting som endrar seg mykje og kanskje overraskande brått og andre ting som nesten ikkje flyttar seg. Denne kontrasten må ein leve med, pluss må ein le

Les meir

Kor er Noreg i krig?

Publisert 2012-04-30 11:55:27

Rettsstaten som institusjon må heile tida framover sjåast og sikrast under rettsaka som går føre seg i Oslo Tingrett. Direksjonen kan ikkje flyttast over til fjernsynet og til Dagbladet/VG og til andr

Les meir

Norsk på norsk

Publisert 2012-04-18 13:36:08

«Norsk på norsk» er eit musikalsk radioprogram på søndagar, plassert ca etter ein god spasertur og slik at programposten passar til middagslaging... Litt av det nye får ein greie på medan ein koker. M

Les meir

Pionerarbeid med stemmer

Publisert 2012-04-12 15:05:24

Nynorsk språk har komme under åtak frå regjeringa... Eg støttar bruken av nynorsk i media, og eg støttar den viktige nynorskavisa Dag og Tid. Kanskje treng ikkje Dag og Tid i og for seg handslag frå

Les meir

Vaksenopplæring

Publisert 2012-03-30 11:55:10

Det har vore årsmøte i DnF, det vil seie i Den norske Forfatterforening. Og styret heldt fram med å kurse og lære opp forfattarane også no. Forfattarstanden er inne i fasen vaksenopplæring og vil fram

Les meir

Morten Krohg om GRAS

Publisert 2012-03-19 17:16:20

Folkebiblioteket Deichman Grünerløkka, arrangerte 7. mars 2012 ein temakveld om organisering, som ei oppfølgjing i rekkja av tidlegare arrangement.. Morten Krohg snakka om GRAS-gruppa, som varte 1969-

Les meir

Da alt blei vendt

Publisert 2012-03-17 13:22:40

Folkebiblioteket Deichman Grünerløkka, arrangerte 7. mars 2012 temakveld om organisering, som ei oppfølgjing i rekkja av tidlegare arrangement.. Denne kvelden var vi tre innleiarar. Vi hadde funksjon

Les meir

Tranströmer: Samlade dikter

Publisert 2012-02-23 18:01:09

(Vold for lenge sidan): Likar du han (Tranströmer)?
- (Eg sa:) Nei
- Ekeløf? (sa Vold ved eit anna høve. Han spurde også eingong seinare i rikstelefon om Gertrude Stein.)
- (Eg sa

Les meir

Kosmopolis

Publisert 2012-02-07 20:54:16

Velgjort arbeid? Eg gjorde meg ferdig med å omtale 2011-dikta i nasjonen og samla derfor alt på ei lenke-liste . Men så kjem til eit par bøker, eit par bøker seint for bokhandel og bibliotek og meg i

Les meir

Inntrykk av poesi 2011

Publisert 2012-01-23 09:21:01

Det byrjar å komme nye diktbøker alt no i januar (2012); tidleg er det, men forlaga vil vel spreie utgjevingane mest mogleg utover, slik at dei (bøkene) ikkje skal forsvinne i ingenting (i seljarvind

Les meir

Vansken med å rime

Publisert 2012-01-19 18:06:05

Vi skal sjå på handtverk. Eg vil drøfte handtverket i to omsette dikt, Hermann Wildenveys versjon av Æsops fabel om musehuset er det eine, og omsetjing av Charles Baudelaire sitt dikt Albatossen til n

Les meir

Topografien og poesien

Publisert 2012-01-13 11:23:38

Kven har skrive dette under om opphavet sitt og om seg sjølv? Jo, det er ein kjend norsk poet som går sine vegar og gjer gjer opp status og situasjon, Øyvind Rimbereid. Og han fortel:

P

Les meir

løp svartøre løp

Publisert 2011-12-06 17:35:53

Dette høyrast kanskje ut til å vere ei barnebok, men er ikke meint som det. Mangfaldige av gode vaksen-bøker kan gjerne brukast også som barnebøker. Rawdna Carita Eira - ho bur i Kautokeino - har no s

Les meir

Lyset versus ordspelarar og medieskugge

Publisert 2011-11-25 15:36:58

Dette skal handle om tilrop til - dvs odar til - «den vesle mann og den vesle kvinne». Poeten Arvid Torgeir Lie har gjeve ut ny diktsamling, Mot det ærlege lyset: ordspelarens skygge. Arvid Torgeir Li

Les meir

Flukta frå rekkehuset

Publisert 2011-11-18 09:41:28

er Jon Hjørneviks nye dikt. Få gjer seg så personleg gjeldande i det litterære liv - iallfall når det står om poesi - som vossamannen Jon Hjørnevik. På samtidig vis har han vore svært aktiv moromann o

Les meir

Spørsmål frå redaksjonen til ein avantgardist

Publisert 2011-11-14 07:30:46

[Om denne publiserte artikkelen: Frå starten av var teksten eit tinga innlegg som eg heldt på seminar om norsk avantgarde; eg svarte på spørsmålet frå Per Bäckstrøm om kvar eg fekk impulsar frå til di

Les meir

Draumar og gevær

Publisert 2011-11-09 09:45:05

Dei første av asylsøkjarane som kom til Kragerø på slutten av 1980-talet, det var fem menn frå Teheran. Og tidleg kom jugoslavar/ Kosova-albanarar og chilenarar. Etter kvart som tiåra gjekk lokalt hos

Les meir

Fisken sine planar

Publisert 2011-11-03 14:28:33

Kva er tankane til fisken? Hos Torbjørn Egner har dyra reint saklege tankar om dette å bli etne. Vi møter det i Hakkebakkeskogen og i Egner sin tidleg populære visekunst. Opninga på visa om Lofottorsk

Les meir

Antiimperialistiske dikt

Publisert 2011-10-20 11:29:07

Debutanten på Flamme forlag, Per Kristian Cani (som bur i Oslo) har gjeve ut ei heil bok med reisedikt. Ferda går til Marokko og Vest-Sahara, altså til både noko velkjend og noko særs lite søkt av tur

Les meir

Som eit slag

Publisert 2011-10-11 10:34:03

Nokre menneske kjem til skjels år og alder og ber preg av det. Kanskje har dei både vore til sjøs og i industrien med både hendene og lungene sine. Her tenkjer eg eksempelvis på Per Jonassen og formul

Les meir

Når tre grep er standard

Publisert 2011-09-26 19:41:52

Filmen «Sønner av Norge», som går på norske kinoar no, har handlinga lagt til 1978/79 og punkrockens utagerande tidbolk. Hovudfiguren i punkbandet Sex Pistols, Johnny Rotten (eig. namn er John Lydon),

Les meir

Leve gammaldansen!

Publisert 2011-09-13 10:37:14

Imperativ er tilbake i norsk lyrikk! Kom igjen! I eit av dei første dikta i boka Leve gammaldansen! der får vi heile katalogen med musikkval; men etterpå er konklusjonen oppløftande klår:

Les meir

Er det rare best?

Publisert 2011-08-31 10:41:46

Hos komponisten Beethoven bryt ein tyrkisk marsj brått rett inn i bygningskroppen i det opphøgde og monumentale symfoniske orkesterverket - .

Hos Beethoven bryt menneskerøysta skarpt in

Les meir

Avislesarane

Publisert 2011-08-24 09:51:04

Det er skrive eit dikt om avislesarane. Dette diktet blei skrive i 1935. Forfattaren var ein russisk poet, Marina Tsvetajeva. Korleis er diktet om avislesarane? Det er på 11 strofer og nett komme ut p

Les meir

Ein framand i Hustadvika

Publisert 2011-08-19 16:01:44

Gilles Dossou-Gouin har gjeve ut boka En fremmed i Hustadvika. Dossou-Gouin kjem frå Benin, eit vest-afrikansk land. Hustadvika utafor Romsdalen er kanskje noko av det meir norske som finst. Enda det

Les meir

Visedikt føre og etter si tid

Publisert 2011-08-14 14:54:15

Etter krigen var det husmangel i Noreg. Og da vi kom til Levanger på grunn av jobb, budde familien min på fem både i pensjonat først og deretter på bondegard. Bondegarden heitte Bamberg og låg i Skogn

Les meir

Naturvitskap i dikt

Publisert 2011-07-30 10:53:51

Higgsboson: Eit Higgsboson er ein elementærpartikkel - . Torild Wardenær gjer det sjeldne å ta ny naturvitskapleg oppdaging inn i dikta sine. Så også i boka av året: Mens Higgsbosonet gnager.

Les meir

Den menneskelege naturen

Publisert 2011-07-24 18:53:12

Vi hentar oss alle mange tankar rundt terroråtaket i Oslo og massakren på Utøya. Og tankane går ofte tilbake til 2. verdskrig og hitlerismen. I Domkyrkja greip biskop Kvarme til Nordahl Griegs dikt fø

Les meir

Hush little Norway

Publisert 2011-07-10 10:40:02

Verda blir dikt... Verda sett frå Noreg minner om klassiske skildringar av imperialismen. Statsselskapet Statoil kan brukast som døme på norsk offisiell økonomisk politikk, nemleg ved å herje og røve

Les meir

Dikt som pageturner

Publisert 2011-07-01 10:36:41

Eg får ti bøker frå biblioteket i hendene. Til låns. Det er ti diktbøker som nyss er komne til biblioteket for registrering. Eg stokkar bøkene og mønstrar dei. Her er alt. Den mest morosame å sjå på,

Les meir

Ein filosofi frå det enkle

Publisert 2011-06-20 20:02:55

Dette byrja som ein nytt-notis, men balla på seg til å bli lengre - . Eg tenkjer meg at veret har både utsving og balanse. For meg har balanse i livet noko å seie heile tida.

Sommaren i

Les meir

Poesi-kvalitet og politikk

Publisert 2011-05-23 17:19:12

Kvar går den unge lyrikken? Det er litteraturfestivalane som vil kunne greie ut dette. ÆÅ-festivalen i Trondheim har iallfall tatt føre seg debutantane i 2009 og 2010 og vurdert kvaliteten på denne li

Les meir

Tilhøve til publikum

Publisert 2011-04-27 09:55:59

Jahn Thon har forska på moderne litteratur sine ulike fasar. I den klassiske boka tidsskriftets forståelsesformer (1995) er Thon inne på at fasen i litteraturtidsskriftet Profil den siste delen av 196

Les meir

Små-sporven

Publisert 2011-04-17 10:44:28

Vakna her om dagen til tett fuglesong til og med ein regnversmorgon. Og da tenkte eg straks på «Små-sporven gjeng i tunet» med Catarinus Ellings gamle heiderskronte melodi, som Deep River Boys fall fo

Les meir

Bak scenen

Publisert 2011-04-05 18:37:56

Bisetjinga ho var i går... Og skodespelaren Wenche Foss er borte. Ho blei 93 år. Stein Mehrens diktsamling I stillhetens hus (frå 2007) rommar dette diktportrettet av skodespelaren, kalt «Bak scenen»

Les meir

Jan Erik Vold som avantgardist

Publisert 2011-03-15 10:17:14

Forskinga på poeten Jan Erik Vold er aukande. Jubileumsbok nr 2 om Jan Erik Vold (passert 70) er også gjeve ut. Redaktørar er Ole Karlsen og Thorstein Norheim. Boka har fått tittelen «Volds linjer». (

Les meir

Å skifte språk

Publisert 2011-03-08 10:20:01


Språkstrid? På ulike nivå held språkstriden fram - . Og kva for målform skal vi velje? Korleis handterte eg det norske språket gjennom rådande vindar? Eg vil ta det kort gjennom ei personleg

Les meir

Dugnad - å gjennomføre dikt

Publisert 2011-01-29 11:05:46

Paal Bjelke Andersen går opp igjen vegane i poesien gjennom debutboka si Dugnad, og han gjer dette spennande, reisa blir spennande.

Her er uvanlege ting: Parallelle forløp med liten val

Les meir

Cornelius Jakhelln dreg til

Publisert 2011-01-21 14:45:06

Det er ingen gammal mann som skriv dette under, men ein yngre kar som tar opp eldre tradisjon. Diktet under er henta frå den nye og satsande boka TRISYN av Cornelius Jakhelln (frå side 68, siste bolk)

Les meir

Kva gjer vi med tenestene?

Publisert 2010-12-31 12:10:38

Ein måte å fjerne velferdsstaten og gjere landet blått på, går gjennom statsmakt og gjennom å la kommunane gradvis konkurranseutsetje samfunnet sine tenester og dytte ein demokratisk bastion som fagfo

Les meir

Folkedikt som juledikt?

Publisert 2010-12-18 15:04:09

Eg som administerer ein diktnettstad, møter kvar desember – og faktisk alt midt i november – ein ovstor etterspurnad etter juledikt. Søkeorda på «juledikt» slår tidleg ut alle andre diktbehov og dikt

Les meir

Aksepterande og forsonande

Publisert 2010-11-29 11:55:15

Det kan vere teikn på mogne tankar når folk har eit presist sjølvsyn eller vågar å lytte godt til andre sine syn på tilhøva. Ja. Noko av det mest forsonande og aksepterande i norsk lyrikk nett no, det

Les meir

Litteraturen sine vilkår debattert

Publisert 2010-11-24 18:50:20

Den norske Forfattarforeining hadde tromma saman til medlemsmøte med invitert panel. Stikkord: Nisjer – bloggarane overtar. Stikkord: Kommersialiseringa i dagspressa. Stikkord: Det elektroniske innryk

Les meir

Samtaler (med ein sauebonde)

Publisert 2010-11-23 12:21:12

Hei Terje Thorsen!

Brev er ei mykje brukt litterær form, også i dikt. Du er ein kul type, og boka di – Samtaler med en sauebonde – er fin å bla i, er lekker å halde i handa og startar s

Les meir

Levi Henriksens debut

Publisert 2010-11-10 11:48:06

EIN FORFATTAR PÅ 2000-talet gir først ut dikt i 2010, da må det vere noko nytt han kjem med. Og det er det. Når eg seinare les dikta, tenkjer eg sterkt: Kvifor skreiv aldri nokon før slik – i versline

Les meir

Vi hugsar han og henne

Publisert 2010-10-13 19:00:38

Mange snakkar om John Lennon no. Det nærmar seg desemberdagen da han blei skoten for tretti år sidan. Eg hadde ein kjærast som var forelska i John Lennon, nesten alle yngre og unge jenter på 1960-tale

Les meir

1960-åra fyller 70 år

Publisert 2010-10-03 10:29:02

(Til Eldrid Lunden)


Det er 1960-åra som fyller 70 år. Upresist å seie det, kanskje, når menneske fyller år. Men eg skal forklåre kva eg meiner. Enkelte årtider er meir av tidss

Les meir

Conrad Nicolai Schwach 9/9

Publisert 2010-09-06 20:18:32

Til Diktets Venner kjem Arild Stubhaug med foredrag om den norske diktaren Conrad Nicolai Schwach, ein svært interessant figur. Skien og Telemark har noko å gle seg til. Noko av det kjende ved han er

Les meir

Nytt om tekst og musikk

Publisert 2010-08-31 12:04:20

Minus og pluss. Medan litteraturkritikk av kriminal blir etterlyst og norsk musikkjournalistikk blir hudfletta, så har vi iallfall Ravis lange programserie på Nrk-fjernsynet om ymse «landeplagar» i la

Les meir

Forteljarkunst i litteraturen?

Publisert 2010-08-09 18:54:49

Det har utvikla seg nok ein litterær debatt kring bestseljarvesenet. Med artikkelen «En god historie» går Marius Aronsen, redaktør i Bokklubben Nye Bøker, i rette med dei som har nedvurdert krimlitte

Les meir

Hoems foredrag

Publisert 2010-08-07 16:28:36

Hoem var her - det var sommar ute, men det var heilt fullt på biblioteket i Kragerø, i god tid. Og han tok sitt Bjørnson-foredrag, som delvis er bygd på første del av biografien frå seinhaustes i fjor

Les meir

Kor er litteraturkritikken?

Publisert 2010-03-18 11:05:56

Får eg fortelje det som hende? Det følgjande har nyleg hendt oss: Vi skulle ha noko å more oss med, og dermed fekk vi tilbod om å låne ei lydbok med Snømannen, krim av Jo Nesbø. Eg veit godt at dette

Les meir

Varmestafetten VARMESTAFETTEN

Publisert 2010-01-31 13:55:27

Ein kommentar til boka

I høve Jan Erik Volds 70årsdag seinhaustes i fjor gav Gyldendal ut boka VARMESTAFETTEN, redigert av Bendik Wold, med mellom anna 15 essays om Jan Erik Vold skrive

Les meir

Bjørnson igjen

Publisert 2010-01-13 12:05:46

Eit nytt år går og eit nytt år kjem. I fjor blei det feira for Edvard Munch eit hundreårsjubileum på grunn av at Munch i 1909 no vende heim frå utlandet og slo seg ned i Noreg, nærmare bestemt Kragerø

Les meir

Retorikk for alle

Publisert 2010-01-07 12:46:24

Å følgje med i den nasjonale politikken dreier seg ofte om å oppfatte klassemodellar og kontrollere enkle reknestykke, til dømes når det gjeld sjukelønna og dei mange lause/raske påstandane i retorikk

Les meir

Multikunstnarar

Publisert 2009-12-08 19:52:47

*Om Jenny Hval på Audiatur, om Kristopher Skau - ja - og Oddvar Thorsheim.

Enkelte får merkelappen multikunstnar på seg. Kva er ein multikunstnar? Frå naturen si side er vi alle multiku

Les meir

Romanar OG barnevers?

Publisert 2009-11-17 13:31:38

Forfattaren Knut Nærum var nyleg på vårt lokale bibliotek og las frå verka sine, for 180 tilhøyrarar. Han har jo desse mediakritiske første verka sine med til dømes parodi på norsk litteratursoge. Og

Les meir

Å forfølgje det konkrete i poesi

Publisert 2009-11-03 18:22:53

Eg har hang til ein konkret poesi. Og i motsetnad til å velje å elske abstrakt poesi, påstandspoesi, forfølgjer eg det konkrete i poesien. Sjølvsagt er eg ikkje imot påstandar i poesien, men tilknytin

Les meir

Diktafon, nytt diktprogram i Nrk

Publisert 2009-09-01 14:06:33

Nrk er på lufta igjen med diktprogram, eit godt halvår etter at programposten Poesitid blei gravlagt under protestar frå ei rekkje aktive poetar og m.a denne nettstaden.

Nrk er på lufta

Les meir

framtidsfølelser i barcelona

Publisert 2009-08-01 12:43:11

eller: hva vil skje med poesien når mange av de unge poetene har brukt en vesentlig del av livet på avanserte dataspill?

av ottar ormstad


for to år siden kaste

Les meir

Collage collage

Publisert 2009-02-11 15:38:57

Er det sagt så mykje om det: Collage collage i tidsskrift = saks + saks - ? Vi snakkar om litteraturtidsskriftet Kuiper 1-2/2008, som er fylt med ordcollage, men på ei full (om lita) biletflate, og ka

Les meir

Tenkje heilt nytt

Publisert 2008-12-08 15:53:45

Det offentlege har alt gripe inn i høg grad...

Vi tenkjer på krisa, vi tenkjer på budsjett, vi kan ikkje tenkje på anna enn krise og budsjett. Kvifor gjer vi det? Grunnen er ikkje at vi

Les meir

Ein inspirasjon

Publisert 2008-08-21 10:17:55

Her kjem ein artikkel skrivi av meg; og den er etterfølgd av to faktaboksar og eit intervju, dette gjort av Maren Ingeborg Hvamstad.

Ein journalist spurde meg om kva eg hadde blitt ins

Les meir

Amatør eller profesjonell?

Publisert 2008-08-07 09:08:32

Kragerø kommune driv ei kunstutstilling kvar sommar. Utstillinga er lagt til Jomfruland. Lokale kunstnarar med utdanning og poeng blir inviterte til å delta, men det ligg ikkje noko spesielt juryarbei

Les meir

sekstitallsfølelser i barcelona

Publisert 2008-07-17 10:56:53

mitt møte med brossa-museet, med clemente padin og med poesikabareten 2008

ottar ormstad (tekst og foto)


i månedsskiftet jan/feb var jeg invitert av clemente padi

Les meir

Er det grenser (for det konkrete)?

Publisert 2008-04-12 08:54:48

Kan/ kan ikkje konkretpoesien vere politisk? La oss seie Al-Jazeera. Det må vere arabisk, la oss tru det. La oss seie at Al-Jazeera tyder «jorda» eller «vatnet», eller for den saks skuld «himmelen».

Les meir

Monokultur i modernismen?

Publisert 2008-02-08 13:38:57

Dette handlar om det einsidige. Først: Kva tyder ord som vi bruker? Monotont = keisamt. Monolog er einetale, kan vere negativt. Monopol er einerett (og dominans). Monokultur er å dyrke ein, og berre e

Les meir

Feminisme tidleg

Publisert 2008-01-30 10:06:36

Kvinnesaka kom først; seinare kom feminismen til Noreg. Ein av dei første nyfeministane her var vel Marie Takvam, som nett no er død, 81 år gammal. Marie Takvam var fin lyrikar. Diktet Ei kvinne gav

Les meir

Gabriela Mistral og César Vallejo

Publisert 2008-01-25 18:05:12

Latinamerika har ei rik kjelde av moderne poetar. Ein av dei utanlandske poetane som blei omsette til norsk i 2007, var Gabriela Mistral, chilenar, ho fekk ein fortent nobelpris i 1945. Omsetjaren av

Les meir

Norsk konseptpoesi?

Publisert 2008-01-08 18:09:07

Den siste hausten fekk eg hekta meg opp i spelnye diktsamlingar med eit stramt tematisk utgangspunkt - eller med heilt andre godt samlande utgangspunkt. Eg spekulerte særleg på ulike diktbøker med ei

Les meir

Ord i det offentlege?

Publisert 2007-12-04 12:03:13

Dette skal handle om tekst og skrivne ord. Dette skal handle mest om diktarord. I prinsippet ser eg klårt tre skilde sektorar for tekst og skrivne ord. Det er - stort sett - akademia, marknadsmedia og

Les meir

Kva er det å tenkje?

Publisert 2007-11-26 10:22:43

Kva er å tenkje? Er dette 2 heilt motsette ting? Poet og forfattar Karin Sveen skriv fast i ei dagsavis, sist laurdag noko som ho kalte «Utelivsspalte», som verken dreide seg om å gå på kafé eller ut

Les meir

Tore Juell og snøen

Publisert 2007-08-12 09:29:58

Eg ville seie litt om Tore Juell her, det har vori utstilling for han i Kragerø tre år på rad.

Først her skal eg registrere at det finst relativt kravlaust stoff om kunst og musikk på n

Les meir

sekstitallsfølelser i paris

Publisert 2007-08-12 07:18:35

mitt møte med epoesifestivalen 2007
ottar ormstad

oppdagelsen av at det arrangeres en festival for elektronisk poesi - og at den går av stabelen i paris om noen få dager, var en

Les meir

Glad i dette landet

Publisert 2007-06-25 17:15:16

Lydbok er ein ny sjanger (ny i høve til bok), seier Edvard Hoem, som har samarbeidd med musikarar i alle år og 2007 gir ut Du er blitt glad i dette landet (Dikt og songar 1972-1982) som lydbok. Ein ny

Les meir

Vassenden om Arild Nyquist

Publisert 2007-06-12 18:11:16

J.M.Sejersted og E.Vassenden har gjeve ut ein ny type lyrikkantologi. Her er plassert 101 sentrale - og kanoniske - norske dikt med ca 1 + 1/2 side med litterær kommentar til kvart dikt. Denne boka ha

Les meir

Kva med Helge Stangnes?

Publisert 2007-06-04 09:54:53

Kva med visepoeten og poeten Helge Stangnes? Poeten frå Troms, Senja. Artikkelen min under om Helge Stangnes har eg skrivi på oppdrag, - og står i tidsskriftet Kuiper (1-2 2007) med ein tydeleg redaks

Les meir

Edith Piaf tilbake

Publisert 2007-04-27 10:41:30

Etter fransk målestokk kom Edith Piaf frå artistambisjonar i ein enkel familie, ambisjonar som ho tok med seg frå tidleg alder. Det vil vere eit hardt liv å prøve å overleve i show business, noko film

Les meir

Topografi mot romantikk

Publisert 2007-02-28 17:08:50

Dei er interesserte i klassisk og annan førromantisk litteratur, desse poetane: Både Georg Johannesen og Kjell Heggelund av poetane i Noreg kan reknast hit. Frå ein mykje seinare generasjon kan nemnas

Les meir

Metode for politisk roman

Publisert 2007-01-05 10:02:43

Nettstaden har begynt på nytt år, liksom mangt anna har begynt på nytt år. Rundt denne tida plar ein kvar gong å oppsummere hendingar og tendensar i det som har vori. For meg er det fleire saker i fjo

Les meir

Seksten kvadr.meter

Publisert 2006-11-05 21:26:16

I ein av biografiane om Billie Holiday byrjar teksten drastisk, rett på det harde livet, og innleiingsorda endar opp med at lesaren enkelt kan rekne ut at Billies mor var 13 da ho fekk Billie. (Faren

Les meir

Dikt som teater

Publisert 2006-10-09 20:14:05

Dikt som teater finst. Eg har sjølv, som ein ikkje teater-mann, kommi til å skrive slike dikt og plassere dei nesten uforvarande i diktsamling - mellom heller typisk poetiske dikt. Men eg har også all

Les meir

Jan Erik Vold og Jan Erik Vold

Publisert 2006-09-01 16:15:56

Det blir ein varm sein september i 1999, delvis med flaumfåre. Eg ser ut på roleg oljeblankt vatn på Bærøy-fjorden ein augneblink. Såg Jan Erik Vold på skjermen gle seg over Georg Johannesens «gjenkom

Les meir

Karin Boye dukkar opp

Publisert 2006-08-19 18:18:57

Karin Boye dukkar opp. Eg kjøpte Karin Boyes samla på Tanum, ja. Men la meg først ta noko av det tilsvarande for Arnulf Øverland. Han har avgjort nokre «svisker», t.d Du må ikke sove. Og sviskene er

Les meir

Vennskap i lyrikk?

Publisert 2006-08-10 15:04:10

Som ung i 1963 opplevde eg Halldis Moren Vesaas på eit kultur-arrangement. Det var på Rauland - nærmare bestemt. Seinare såg eg ein svart-kvit film, der Moren Vesaas las eigne dikt sitjande utan noko

Les meir

Södergran og Södergran

Publisert 2006-07-09 14:56:25

Den svenske forfattaren Mara Lee heldt eit todelt foredrag på Lille-hammerfestivalen 2006, den eine delen var om Caroline Bergvall, den andre delen, som eg skal ta føre meg, var essayistisk om forståi

Les meir

Er dikt noko herk?

Publisert 2006-07-09 10:38:42

Vi ser stadig nokon ta oppgjer med uforstand og «snobberi» og komme med nye forslag om diktet sin plass. Ein instans innan Norsk kulturråd (innan det rådet som løyver statleg støtte til litteraturen)

Les meir

Leiting etter arbeidarlitteratur

Publisert 2006-07-08 20:51:33

For kort tid sidan knelte den karakteristiske bukk-krana på Tangen Verft, og etter meir sprengingsarbeid gjekk krana i bakken, slik at ein over store delar av byen kunne kjenne grunnen riste. Bukk-kra

Les meir

Ruth Lillegraven og dei lengste dikta

Publisert 2006-02-02 14:56:32

Får du lyst til å lese «Store stygge dikt»? Kanskje? Den kunstnarlege sjølvbiografiske estetikken held seg no eller aukar i styrke. Innafor poesien i Noreg finn han seg til rette i mange muntlege lang

Les meir

Geir Gulliksen med godversjonen av langdikt

Publisert 2006-01-12 13:21:45

I Nrk vann Geir Gulliksen med det beste enkeltdiktet. Geir Gulliksen kom med dikta «se på meg nå» i haust. I det minste ein avismeldar har sett stor kameratskap med Jan Erik Volds «Mor Godhjertas glad

Les meir

Kjennskap til Georg Johannesen

Publisert 2006-01-12 12:38:13

Forfattaren Georg Johannesen, som var fødd i 1931, døydde no 24/12 2005 i Egypt. Kort uttrykt var Georg Johannesen portalen til 1960-åra i norsk lyrikk og til norsk ny politisk venstreside. Den analyt

Les meir

Gjenoppstått Mor Godhjertas glade versjon?

Publisert 2005-12-09 09:20:04

Stadig oftare blir dikt frå førti år tilbake trukki fram som forelegg for yngre norske poetar. Det nye litteratur-tidsskriftet Kuiper har bede meg skrive noko for dei om fenomenet. Dette har eg gjort.

Les meir

Pogostick like Peter Smart. Omsett poesi

Publisert 2005-12-02 15:34:59

Dagrun Bennett, som bur i Franklin, Indiana, har sett om til engelsk dei følgjande dikta frå Poesi (1968). Mi andre bokutgjeving... BOK, som eg seinare vil presentere eit utval frå på engelsk, det var

Les meir

Talskvinne for Tsjetsjenias gløymde offer

Publisert 2005-11-24 12:24:55

Det var ein mørk kveld i november. Olav og Lydia hadde invitert meg til å sitje på med dei frå Kragerø til Gjerstad, til eit møte der med den tsjetsjenske vinnaren av Raftoprisen. Kva gjer Russland i

Les meir

Dans (ropte fela)...

Publisert 2005-11-19 17:54:03

Av og til kjem det dansefilmar eller dansebølgjer eller idolkonkurransar for dans eller læreplanar i skoleverket kor dans er promotert. Dette interesserer meg, bl.a som tidlegare musikklærar. I 1980år

Les meir

heikki heikki igjen

Publisert 2005-10-28 18:44:15

Rundt kaféen Paletten ved Lille Lungegårdsvatnet i Bergen fanst på slutten av 1960-talet eit ungt og ekspensivt litterært miljo. Alderen på deltakarane var tjue år pluss/minus. Dei hadde rask og stor

Les meir

Den unemnelege Kyka

Publisert 2005-08-31 13:32:30

Former i kunsten og litteraturen kjem tilbake og igjen. Ei form kan dukke opp i roman og neste gong i lyrikk, kanskje mange år seinare. Karin Moe (f.1945) debuterte i 1980 og gjorde seg sterkt gjeldan

Les meir

Pulsen på kunsten og litteraturen, del 2

Publisert 2005-07-31 09:53:05

Vi er vane med ulike sprang og retningar i kunsten og litteraturen. Det finst alltid fleire tendensar både i kunsten og litteraturen. Men kva er sjølve hovudtendensen, eller pulsen, dei siste ti åra i

Les meir

Pulsen på kunsten og litteraturen, del 1

Publisert 2005-07-24 18:29:43

ER DET nokon som undersøker tilstanden og tendensen i dagens kunst og litteratur? Ja, Norsk Kulturråd gjer det saman med Eivind Røssaak, i ei ny rapportbok med tittelen «Selviakttakakelse – en tendens

Les meir

Vegringa mot nostalgi

Publisert 2005-06-29 19:27:02

Dette er ein bokkommentar - med etterfølgjande svar frå Indreiede. Først spør eg: Var det betre før? Kor går verda? Mange ting kan jamførast, vatnet i springen, isen ved polane, kvinnene sin klednad,

Les meir

Ein biletanalyse, 1832

Publisert 2005-06-29 14:41:28

Går det an å kalle Mjøsa ein pupp? Er det rett å skildre Mjøsa som Noregs hjarte? Eller for å spørje på ein annan måte: Kva for premiss ligg til grunn for forståing av poesi? Eg trekkjer her fram ein

Les meir

Biografiar i stort

Publisert 2005-06-17 08:00:05

Hugsar vi i fjor? Det var Marie og Knut i fjor. Om Marie og Knut har vi hatt filmar og skodespel – og i fjor haust kom altså to store biografiar. Det vil seie at Kolloen skreiv om Marie og Knut, i all

Les meir

Gasspedal sitt format

Publisert 2005-05-28 16:48:06

Eit nytt bokformat er blitt lansert. Bokformatet er eit mindre, og det er noko som går enkelt ned i dei mange lommene, slik som tidlegare søte «Ord om kjærleik» gjorde eller «Shakespeares sonettar» el

Les meir

Møte med Ellen Einan

Publisert 2005-05-16 09:00:41

Vi var mange som møtte på Mono i vinter for å høyre og sjå storleikar i poesien som m.a Tomas Transtrømer, Arild Nyquist og Ellen Einan, men Einan blei forhindra av flyproblem frå Lofoten. Men det var

Les meir

Eit sosialrealistisk småstykke

Publisert 2005-05-14 12:08:05

var tittelen på ei soge, som eg sette inn i avisa Klassekampen rett før jul 1983 - med tanke på bokhausten dengong og forsynt med ei anna og personleg rettskriving, slik du ser snart, enn den eg vanle

Les meir

Skamtalen. Graceland

Publisert 2005-04-18 17:26:18

er tittelen på Ingrid Storholmen si bok frå i vår. Eg såg ei dramatisering av delar av boka på Æ Å litteraturfestival no på laurdag. Frå før har Ingrid Storholmen gjevi ut diktsamlinga Krypskyttarlove

Les meir

Konkret i poesi?

Publisert 2005-01-30 18:24:46

Eg har hang til ein konkret poesi i motsetnad til bl.a påstandspoesi. Sjølvsagt er eg ikkje imot påstandar i poesien, men tilknytinga som innhaldet har, skal også vere konkret festa, dersom eg skal tr

Les meir

Sjølvkritikk for eit dikt

Publisert 2005-01-13 22:11:21

For eit år siden blei eg kontakta av ein journalist som er interessert i lyrikk, for enquete om dikt, eg hugsar ikkje ordrett oppdraget, men ymse forfattarar skulle drive litt sjølvkritikk av sitt sis

Les meir

3 artiklar/ essay i bokform

Publisert 2005-01-09 10:12:25

1: Artikkelen Jan Erik Vold og Jan Erik vold i boka med same namn (utgitt 2000) frå Flisa-seminaret 1999 vigd Jan Erik Vold. Eg prøver ut fem hypotesar om heilskapen i Volds verksemd, om jazzen i for

Les meir

Baking - kortfilm og dikt

Publisert 2004-12-16 09:14:54

SCENE 1
For eit par år sidan høyrde eg på ei diktopplesing arrangert i vertshuset Josefine, og ein av deltakarane var Thor Sørheim, som de kanskje kjenner, han las iallfall frå den nye boka si.

Les meir

Systemdikt - ? Litt om Inger Christensens det

Publisert 2004-11-21 10:34:17

1. Første notat
Vi startar i Noreg midt i 1960-åra. (Men hovudeksemplet blir dansk.) Da Georg Johannesen i 1965 gav ut dikta «Ars Moriendi eller de syv dødsmåter» (kunsten å dø, eller kunsten

Les meir

Politiovervaking av intellektuelt arbeid?

Publisert 2004-11-19 13:03:21

I 1966 kunne ein journalist, på grunn av lekkasje, avsløre at Cornelis Vreeswijk blei overvaka. No etter 37 år har den interne kjelda i over-vakinga stått fram offentleg og stadfesta påstanden. I Afto

Les meir

Min skam?

Publisert 2004-11-19 12:50:56

I april underviste eg forfattarstudentane på Bø i essay-sjangeren, og der sitjande roleg og pent i det hestesko-forma auditoriet skreiv eg det følgjande essayet, eg gjorde det for å gå føre og svare o

Les meir